Fem finansierade förstudieprojekt blev resultatet efter höstens IndX2020. Fyra av regionens storbolag; Siemens Energy, Saab Aeronautics, Toyota Material Handling och Väderstad har gått samman för att gemensamt söka innovativa lösningar genom samarbete med startups som arbetar med nya teknologier såsom smarta sensorer, IoT, AI och autonoma system. Sammanhållande för arbetet är Linköping Science Park.

Resultatet är över förväntan säger Torbjörn Kvist, Innovation Manager på Saab Aeronautics. Vi har skapat många nya kontaktytor som kommer stärka det regionala ekosystemet kring smart industri på både kort och lång sikt. Initialt handlar det om att vi kommer att sjösätta fem finansierade förstudieprojekt med fem bolag, men på sikt hoppas vi kunna fortsätta dialogen med fler av de bolag som ansökte om att delta i IndX2020.

Hela 73 företag ansökte om att få medverka i processen, när utlysningen gick ut i början av hösten. 10 bolag valdes ut efter långa överläggningar. I oktober genomfördes en ”Pitch Day”, där alla tio företag fick presentera sina teknologier och innovativa lösningar för representanter från storbolagen.

Vi bjöd in anställda från våra respektive bolag att delta i idégenereringen, berättar Thomas Wiktorsson, från Siemens Energy. På det sättet får vi med det verksamhetsnära perspektivet på hur olika lösningar kan implementeras i våra respektive verksamheter. Det skapar dessutom stort engagemang bland våra medarbetare att få möte startups som arbetar med ny teknik för framtiden.

Efter ”Pitch Day” genererades inte mindre än 85 idéer i ett idégeneringsverktyg från startupföretaget Svava. I verktyget kunde användarna bygga på varandras idéer och skapa mer genomarbetade förslag. Efter en vecka valdes 10 av idéerna (ett per startup) ut för den fortsatta processen. När storbolagen och startup-bolagen på nytt möttes den 9 november var det i sammansatta konstellationer av intresserade anställda på storbolagen kopplat till respektive idé och startup-bolag. En gemensam konceptualisering av den utvalda idén tog vid, och i slutet av dagen pitchades de olika förslagen till förstudieprojekt för en jury. Målet var att välja ut fyra projekt att finansiera. Resultatet blev fem.

Vi är väldigt nöjda med utkomsten av processen säger Hans Larsson, innovationschef på Toyota Material Handling, som initialt kommer att ta lead i en förstudie tillsammans med företaget Voysys, som utvecklat en mjukvara för att styra processer på distans. Det ska bli jättespännande! Och jag har minst ett projekt till jag skulle vilja gå vidare med, men det kanske får ske lite längre fram.

Ett av bolagen som lyckades kamma hem en av de åtråvärda förstudieprojekten är nybildade T&S Engineering Intelligence, som utvecklat en mjukvara som kan läsa in och förstå CAD-data. Målet är att med hjälp av AI komma till en nivå där man kan motsvara människans insatser, och på så vis automatisera analys och beslutsfattande i produktdesignen.

Indx2020 har lett till att vi på kort tid fått diskutera många olika lösningar på olika problem med duktiga personer inom olika organisationer, säger Axel Skyttner, vd för företaget. Det har varit jätteroligt! Vi är väldigt glada för att vi lyckades få en finansierad förstudie, men lika glada för mängden med nya idéer och den ökade insikten om hur vi ska utforma våra produkter och tjänster i framtiden.

För Gleechi har det varit oerhört intressant att få lyssna till andra startups, hur de jobbar och tänker och det ger en rätt så häftig indikation på hur vår framtid kan komma att se ut med så många idéer inom områden som AI, automation, hållbarhet mm säger Vanja Eriksson Commercial Director på Stockholmsbaserade Gleechi. Att vi vann en POC bemöttes av uppskattning av hela Gleechi som alla jobbar hårt och engagerat för att leverera en mjukvaruplattform som gör att industriföretag enkelt sätta upp ett träningsprogram för olika arbetsmoment i industrin med innovativ VR teknik.