Swedish Scaleups har blivit en framtidssäkring för region Östergötland. Nu kan de ta hand om framtida storföretag, och har på köpet blivit en ännu mer attraktiv region för nya innovativa bolag.

Det har varit ett mycket relevant urval av bolag som varit i fokus i Swedish Scaleups-projektet, inte minst eftersom det inte har funnits något strukturerat stödsystem för dem tidigare. Det konstaterar Daniel Kullgard, projektledare på Linköping Science Park.

– Scaleup-bolagen som vi har vänt oss till har verkligen välkomnat de här tjänsterna. Det är tydligt att det har funnits en efterfrågan, säger han.

Fram till nu har det varit betydligt lättare att hitta stöd under ett bolags uppstartsperiod. När den är passerad har bolaget fått klara sig själv i stor utsträckning.

– Och det är klart att många kan göra det, men på vägen från litet till stort företag har man som företagare varit rätt ensam. Det är mycket värt att få stöd på sin resa.

Värdefullt att utbyta erfarenheter

Daniel Kullgard tror att det främsta som bolagen har fått ut av Swedish Scaleups-projektet är att ha träffat andra som befinner sig i samma situation som de själva.

– Det kan vara oerhört värdefullt, beroende på var i tillväxtfasen man befinner sig, att få utbyta erfarenheter och tankar med några som har likartade utmaningar. Det kan vara väldigt betydelsefullt med såväl bekräftelse på att det man gör verkar bra, som att få inspiration till att ta en annan väg.

Daniel Kullgard, projektledare på Linköping Science Park.
Foto: linkopingsciencepark.se

Det har också funnits goda möjligheter att få kvalificerat stöd i många av de frågor som dyker upp när bolaget ska växa.

– Man kan säga att det indirekt har varit kompetenshöjande för ledningen i bolagen. De som har kommit så långt att de når kvalifikationerna för ett scaleup-bolag är garanterat mycket duktiga inom sitt område, men de kan behöva bli bättre rustade inom andra delar av företagandet för att kunna ta det här klivet. Genom att utmanas och introduceras för nya idéer ökar bolagens mognad.

Starkare genom samarbeten

En viktig anledning till att projektet har blivit så lyckat är att det har funnits goda möjligheter att avsätta tid för det, anser Daniel Kullgard.

– Det har varit ett stort projekt som pågått under relativt lång tid, och vi har kunnat avsätta resurser för att jobba med det. Dessutom har många parter varit inblandade och haft ett bra samarbete. Det gäller både inom och över regionens gränser.

Han lyfter fram att det har funnits många exempel på hur de dra nytta av erfarenheter av aktörer på andra håll i storregionen östra Mellansverige.

Infrastruktur som lockar fler bolag

Han ser också det här arbetet som en slags framtidssäkring för region Östergötland.

– Det lär ju vara bland de här företagen vi kan hitta framtidens ABB och Saab. Vi kommer också att bli en ännu mer attraktiv region för företagande och innovation, nu när vi har en starkare infrastruktur för tillväxt på plats.

Den förbättrade infrastrukturen beror dels på det stora erfarenhetsutbytet aktörerna emellan, men även på att detta har varit ett utvecklingsprojekt, menar han.

– Vi har stärkt kunskapen i systemen, och vi som är coacher eller affärsutvecklare har också ökad kompetens. Det gör i sin tur att utvecklingen kan fortsätta på olika plan, inte minst tack vare de nya samverkanskanalerna.