Tillsammans med Swedish Scaleups hoppas Scaleup-bolaget få en professionell utomstående vy på vad de kan förbättra och komplettera sin affärsmodell med.

Idag produceras det ca 50 000 ljudböcker per år i världen till en kostnad på mellan 5 – 10 000 euro per produktion. Det kan ta allt från fem veckor till 5 månader innan produktionen är klar. Majoriteten av alla ljudböcker som produceras idag är på engelska, vilket gör att en stor del av världens befolkning inte kan använda dem.

– Reedz kan idag producera ca 100 000 ljudböcker under ett år och på fler än 80 språk och dialekter med hjälp av AI teknik. Produktionen är dessutom till en tusendel av kostnaden av en traditionell ljudbok. Vi vill att hela världen ska få tillgång till att lära sig genom ljudböcker på sitt modersmål berättar John Strandberg, en av grundarna av bolaget.

Sedan starten 2020 har bolaget växt i rekordfart och det finns redan idag många stora jättar som knackar på Reedz dörr och vill göra affärer. Reedz kom till insikt att de måste ha en strategi för sin fortsatta tillväxt och sökte sig därför runtom i världen för att undersöka vilka stöd som fanns.

– Eftersom 3 av oss grundare är från Eskilstuna så tog vi kontakt med Create Business Incubator och Eskilstuna kommun för att fråga vad det fanns för stöd för oss som bolag där. Vi fick höra om Swedish Scaleups och kände att det var en perfekt match för oss. Vi fastnade för det professionella och multifacetterade stödet som spänner över alla aspekter som är viktiga för oss som scaleup bolag. Snabbt började vi processen att flytta hem bolaget till Eskilstuna och starta samarbetet med Swedish Scaleups via Create säger Helena Sjögren, medgrundare och ansvarig för affärsutveckling.

Fokuset i arbetet med Swedish Scaleups ligger i att snabbt uppnå mognad som organisation för att kunna hantera den snabba internationella uppskalningen som Reedz redan nu är på väg in i. I scaleup programmet kommer Reedz få stöd i att ta fram en tillväxtplan samt plan för hur de ska finansiera sin uppskalning på bästa sätt.

– För oss är det viktigt att Reedz får fortsätta hålla högt tempo, men inte missa de väsentliga delarna i organisationsbygget som behövs vid en uppskalning. Vi har startat upp med STEP för att fokusera på teamet och organisationen. Vi vill vara ett bra stöd för att hjälpa dem att fortsätta ta fler marknader och tillgängliggöra fler ljudböcker på flera språk runt om i världen, säger Madéleine Pilstrand, ansvarig affärsutvecklare på Create.

Reedz har idag ett starkt diversifierat grundarteam bestående av 7 personer från Sverige, 1 från Holland och 1 från England varav 6 är kvinnor och 3 är män. Vi i Swedish Scaleups ser alla möjligheter för dem att lyckas nå sin målsättning att bli en attraktiv arbetsplats som brinner för att bidra till en bättre och mer välutbildad värld.