Prodelox är glada att, tillsammans med deras samarbetspartner Envima, nu kunna erbjuda en workshop där de tillsammans med er ser över ert hållbarhetsarbete för att utveckla och framtidssäkra er verksamhet. Ni får helhetsstöd med att ta fram en tydlig hållbarhetsstrategi kopplad till en praktisk utvecklingsplan för att utveckla hållbara processer, produkter och lösningar.

Workshopen vänder sig till produkt- eller processägande bolag som vill arbeta hållbart, oavsett om detta är ert första spadtag, eller om hållbarhet varit en naturlig del i er verksamhet sedan länge. Hur börjar man? Hur kommer man vidare när man redan kommit en bit? Hur vet man vad som är nästa steg? Kvarstår ett problem som har varit svårt att komma runt? Saknas det en teknisk lösning?

I ett inledande uppstartsmöte sätts tillsammans formerna för workshopen utifrån era specifika behov.

Grundupplägg workshop

  • Skräddarsydd halvdags workshop för upp till 10 deltagare
  • Introduktion eller fördjupning till vikten av att arbeta med hållbarhet
  • En första trendspaning, eller tillsammans utarbeta strategier och arbetssätt utifrån befintlig process
  • Strategier för att förbättra processer, produkter/tjänster
  • Workshopen leds av två processledare (från Envima och Prodelox)

Efter genomförd workshop får ni med er:

  • Vägledning och inspiration till att arbeta vidare
  • Verktyg för hur ni får kontinuitet i ert hållbarhetsarbete
  • Övergripande rekommendationer till det fortsatta arbetet
  • Era dokumenterade reflektioner från workshopen

Kostnad

Just har de ett erbjudande på 10% rabatt om du bokar en workshop i vår (vid bokning senast 1 juni 2021)

Totalkostnad för workshop: 23 400 kr (ordinarie pris: 26 000 kr)

Prodelox/Envimas uppfattning är att hållbarhetsfrågan berör alla och att man tjänar på att inkludera en hållbarhetsstrategi tidigt i utvecklingsprocessen!