Coronapandemin satte ljuset på den utmaning kring materialförsörjning som sedan tidigare varit ett faktum inom vården. Det saknas idag en helhetsöversikt på hur mycket material som finns på de olika verksamheterna och i vilken hastighet de förbrukas vilket kan leda till både materialbrist och överskott. Nu går Region Östergötland samman med RISE, IoT World, Kinda Kommun och Linköpings Kommun för att undersöka lösningar på frågan.

Tidigare i vår kunde IoT World meddela att Vinnova beviljat finansiering för ett projekt för att förbättra logistiken kring materialförsörjning i vården. Nu har projektet dragit i gång och vi har pratat med projektledare Claes Otterborg, strateg på Region Östergötland. 

– Som det ser ut idag vet vi vad som kommer in till våra lager men vi har ingen översikt i vilken takt det förbrukas. Vi ser inte hur mycket material som finns i förråd ute på avdelningarna, förklarar Claes Otterborg.

– Att ha en väl fungerande materialförsörjning för våra verksamheter är avgörande för att kunna bedriva vård. Det förutsätter god kontroll över flöden av material vilket i sin tur kräver rätt systemstöd. Projektet är en viktig del i vårt arbete med att fortsätta utveckla materialförsörjningen inom Region Östergötland och vi ser med tillförsikt fram emot vad resultatet kan leda oss, tillägger Charlotta Jonegård, Centrumchef för inköp, service och logistik på Region Östergötland.

I projektet kommer man analysera hela materialförsörjningskedjan för att komma fram till vart man kan göra anpassningar som förbättrar lageröversikten. Målet är att ta fram ett upphandlingsunderlag med kravspecifikationer som ska kunna nyttjas vid upphandling av materialförsörjningssystem. I projektet finns förutom Region Östergötland, RISE, IoT World och även Kinda och Linköpings kommun som ska fungera som referenser för hur dessa anpassningar kan fungera. Tanken är att upphandlingsunderlaget även ska kunna användas av och appliceras i andra verksamheter.

– Det handlar om tekniska lösningar men även rutiner. Vi kommer bland annat att titta på hur det ser ut där själva uttagen av material görs och hur man gör inventeringar. Vi vill att så mycket som möjligt ska vara automatiserat och målbilden är att det ska vara så enkelt som möjligt för slutanvändarna, vårdpersonalen. De ska knappt märka av förändringarna som införs.

– Just nu är vi fortfarande i uppstart med mycket planering och analys. Vi tittar på lämpliga platser, produkter och användare som vi sedan kan utföra fälttester på i början av 2022.