Under coronakrisen har materialförsörjningen inom sjukvården blivit extra ansträngd och flera brister i systemen har uppdagats. Nu har Region Östergötland fått finansiering från Vinnova för att genomföra ett projekt där IoT-lösningar ska förbättra materialförsörjning och logistik i vården. Deltagare i projektet är Linköpings kommun, Kinda kommun, RISE och IoT World

Under pandemin har bristande varuflöden för läkemedel och förbrukningsmaterial inom sjukvården kommit fram i ljuset. Idag består varuflödena av ett lapptäcke av aktörer, transporter och lager som kräver flera olika system, både manuella och digitala. Detta gör att det är svårt att ha översikt och kontroll på hur mycket material som finns tillgängligt och när det behöver beställas mer. Det saknas idag kontroll på vad som lagras vart och i vilka mängder.

Det finns helt enkelt stort utrymme för förbättring. Detta projekt kommer närma sig frågan från längst ut i händelsekedjan, den faktiska förbrukningen på plats på vårdenheterna. På detta sätt skulle det vara möjligt att bygga system där aktiviteter såsom orderläggning kan ske helt automatiskt, något som med all sannolikhet kommer kräva IoT-lösningar.

Målen med projektet är att presentera en eller flera IoT-lösningar, anpassade för både kommun och region, som i realtid mäter förbrukningen av material och läkemedel. Det ska även tas fram funktionskrav som ska verka som underlag för de olika lösningarna. Förutom detta så kommer man undersöka möjligheten med en sammanhållen logistikprocess för gemensamma artiklar mellan region och kommun.

Läs mer om IoT World och pågående projekt här!

Projektet finansieras av Vinnova.