Megaspelet som är en del av forskningsprojektet “Att vända strömmen” gick av stapeln den 17 juni där deltagare med olika bakgrund samlades för att lära sig mer om energisystemet. Projektet utforskar hur spel som verktyg kan användas för att skapa möjligheter till diskussion kring energifrågan, samt simulerar och visualiserar den komplexa verkligheten som ämnet bjuder på.

Sedan projektstarten 2021 har megaspelen spelats i omgångar och nått blandade målgrupper och deltagare. Spelet kombinerar rollspel och brädspel där deltagarna uppmanas till diskussioner och förhandlingar för att nå samhällsomställning.

Som deltagare blir man tilldelad en roll och är en del av flera olika aktörer i samhället som behöver samverka och komma överens kring energifrågan. Deltagandet pågår i cirka sex timmar där fyra spelrundor á 45 minuter spelas med tid för teamsnack, tid för agerande och tid för reflektion. För varje runda stoppar spelledarna in olika framtidsscenarion som påverkar omvärlden och i sin tur spelplanen. Som deltagare är man del av ett team, men har egna uppgifter att genomföra via förhandlingar och diskussioner med andra aktörer.

Ulrika Johansson, Projektledare Klimatneutrala Linköping, introducerade dagen tillsammans med forskare från LiU.

Spel som verktyg för att kommunicera och reflektera

Ola Uhrqvist, universitetslektor vid Linköpings universitet, berättar att projektet undersöker hur spel kan användas för att kommunicera energifrågan till nya målgrupper och få fart på omställningen. Många kanske hör och läser mycket om ämnet, men det är svårt att få helhetsbilden. Spelet ger ett smakprov på detta och förståelse för den komplexa verkligheten och vilka möjligheter det skapar. Både för utmaningar som finns och möjligheterna. 

Efter spelet uppmanas deltagarna att reflektera över vad man lärt sig och tar med sig till vardagen i en debriefing-session.

 

Mer beredda på omställning än vad vi tror

Lärdomar som forskarna gjort sedan projektstart är bland annat hur de behövt göra en omdesign av spelplanen för att skapa mer interaktion mellan deltagarna men också hur beredda för omställning människor faktiskt är och att förutsättningarna såg helt annorlunda ut för fem år sedan.

“I början av projektet, under prototypstadiet, funderade vi på vilka framtidsscenarion vi skulle kunna använda i spelet och som samtidigt skulle vara trovärdiga för deltagarna att ta till sig. Som exempel hade vi pandemier och stora geopolitiska konflikter. Det som var otänkbart för fem år sedan när vi började, har ju visat sig vara helt annorlunda idag och för omställningen kanske det är bra, eftersom folk är mer redo att ställa om kopplat till den mer föränderliga värld vi lever i,” avslutar Ola.

Linköping Science Park deltog som facilitator i spelet inom ramen för Klimatneutrala Linköping. Ett viktigt steg i omställningen är att öka kunskapen och föra dialog med olika målgrupper om hur samhällsomställningen kan genomföras. Det handlar om att förstå och beakta flera perspektiv samt att engagera fler i energifrågan.

Mer information: Läs mer om projektet “Att vända strömmen”.

Ola Uhrqvist, universitetslektor på LiU.