Predrag Pucar utstrålar den vishet som kommer från ett långt yrkesliv bland såväl tunga jättar som snabbfotade start-ups och en djup insikt i styrkan hos både etablerad och tidig verksamhet. Med lika säker som varsam hand, ledsagar han små företag som står inför stor tillväxt genom Swedish Scaleups.

Jag älskar att se företag växa och hitta sin väg. Förändring är svårt, och att förändras hållbart ännu mer utmanande. Det stora värdet för mig är att stötta regionens progressiva företag och innovationer som bygger ett grönare och mer hållbart samhälle. Allt som allt handlar det om att omsätta ord till handling. Genom mina erfarenheter och lärdomar kan jag bolla in idéer som blir startskottet till deras egen problemlösning.

Predrag Pucar har en stark passion för hållbar utveckling och green-tech, och placeringen i Linköping ser han som självklar utifrån de möjligheter och den kompetens som gror här. Genom hela yrkeslivet har han arbetat i både stora och små tech-bolag som ingenjör, chef, projektledare och VD. Nu är han operativ chef och delägare i InviSense som utvecklar preventiva mätverktyg för fuktangrepp, medgrundare och verksam i managementkonsultbolaget DIXOR och har ett flertal styrelseuppdrag och politiska åtaganden för att driva grön ideologi i kommunen. Genom sitt uppdrag i Swedish Scaleups stöttar han SME-bolag som står inför en större förändringsresa med fokus på hållbarhet.

Yrkesvägen tog sin början vid Linköpings universitet och utbildningen till Civilingenjör i Systemteknik. Efter examen blev Predrag kvar som doktorand under Lennart Ljung, svensk professor vid universitet och en guru inom systemidentifiering och reglerteknik. Predrag disputerade inom reglerteknik, närmare bestämt ”Modellering av olinjära system”. Det innebar att doppa tårna i vad som skulle bli nutidens AI. Mot den bakgrunden kom en tidig förståelse för systemteknik och ett intresse för ett av Linköpings mest framstående områden.

Efter studietiden provade han sina vingar som ingenjör på Saab. Här kom han sedan att stanna i hela fjorton år med flera olika tjänster och ansvarsområden.

Det var här jag lärde mig hantverket som ingenjör. Under min tid hade jag flera olika projektledar- och chefsbefattningar, bland annat som biträdande projektledare för leveransen till Ungern, delprojektledare över nya Gripen och senare chefsingenjör för Gripen och försäljningen till Brasilien.

Tiden på Saab gav både djup kunskap om ingenjörsyrket och insikter om det enorma, och ibland trögjobbade, maskineri som driver stora organisationer. 

Efter min tid på Saab hade jag en bra uppfattning om arketypen för det stora företaget. Jag hade sett vad som händer när processerna tar över och bromsar en lansering men också lärt mig vad som krävs för att få hjulen att rulla igen.

Med inblicken att stort ofta rör sig långsammare, växte önskan att röra sig mot en mindre skala och något mer snabbfotat. Det var i den sinnesstämningen, på sommarlägenhetens balkong i Kroatien, som han tog emot ett samtal från en före detta kollega.

Det visade sig att han kommit att tänka på mig när han fått uppdraget av tyska Audi att rekrytera en svensk VD för NIRA Dynamics. Jag var redo att prova något nytt och hoppade på erbjudandet.

NIRA Dynamics var då ett mindre bolag i Sverige och ägdes av sagda Audi och Fredrik Gustavsson, professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet. Det var också från universitetet som tekniken och forskningen bakom företagsidén kom. Predrag Pucar fick tydliga direktiv från ledningen; locka fler externa kunder och öka antalet produkter i portföljen. Under hans ledning ökade personalstyrkan från 18 till 130 och partnerbolag etablerades i Kina och Japan. Predrag slogs av skillnaden mellan stort och litet företag och en stark önskan att aldrig återvända till en storkoncern. Men i NIRA Dynamics fantastiska tillväxt och framgång, låg också paradoxen.

Vi upprepade länge, nästan som ett mantra, att ”aldrig bli större än 50 personer” medan företaget växte så det knakade. Det verkliga knepet var att i stället bibehålla kulturen hos det mindre, familjära bolaget genom att sätta den gemensamma värdegrunden. Vid 75-80 personer börjar ett företag bli en organisation med helt andra förutsättningar och krav, men om de ömsesidiga värderingarna tillåts genomsyra allt så behålls kulturen av det småskaliga också i det växande bolaget. Tydlighet, samspelta personliga värderingar och en gemensam berättelse är avgörande i allt från strategiska beslut, produktutveckling och nyanställningar.

Med framgångarna i NIRA Dynamics bolagsresa, växte motivationen att hjälpa fler SME-bolag att förändra men också bevara sin verksamhet. Predrag valde att gå vidare till managementkonsultbolaget DIXOR som han grundade tillsammans med sin dotter. Ett betydande fokus för DIXOR är företag som tillämpar AI-lösningar och en sådan kontakt ledde vidare till ett samarbete med AI Sweden och Linköping Science Park. På den vägen blev han rekryterad som handledare i acceleratorprogrammet Swedish Scaleups.

Jag kan relatera till bolagen i startgroparna och sökandet efter rätt framgångsrecept. Det går inte att bara plocka en färdig formel ur en bok, och det är där som Swedish Scaleups kan erbjuda stöd. Vi handledare är själva entreprenörer som gått på minor, men som också är begåvade med en hel palett full av erfarenhet. Upplägget är ju inte raketforskning, men att få mänsklig guidning och möjlighet att få hjälp ända ner på detaljnivå kan vara avgörande för de unga företagens framgång. 

Predrag har varit coach i snart två år och handlett två bolag genom acceleratorprogrammet. Utbytet med både bolagen och de andra handledarna är stimulerande och får honom att växa både på ett personligt och professionellt plan. Väsentligt och gemensamt för hans uppdrag är långsiktighet och aktivt arbete med hållbarhet.

Hållbarhet har tyvärr blivit ett urlakat ord men det är samtidens ödesfråga. Förändring är handling, och kräver en stor insats, men belöningen ligger i en förmåga att omskapa samhället till det bättre. Som företag kan du agera inom den operativa verksamheten, vad bidrar du med socialt och miljömässigt? Var gör du dina investeringar och hur fördelar du dem? Linköping Science Park är ett bra exempel på handling framför ord; Genom sin höga aktivitetsnivå och initiativförmåga har de byggt en enorm styrka att lyfta regionens innovativa bolag och stötta den green-tech som forskas fram i regionen.