Impact Coatings, experter inom hållbara vakuumbeläggningar, öppnar ett dotterbolag i Kina med huvudkontor i Shanghai. Målet med etableringen är att distribuera Impact Coatings marknadsledande expertis inom beläggningsteknik för vätgaslösningar, samt att utöka tillgängligheten till bolagets Coating Service-erbjudande på den kinesiska marknaden. 

Kina, den största globala marknaden för förnybar energi, har upprepade gånger demonstrerat sitt engagemang för ett koldioxidneutralt samhälle med fokus på vätgasenergi. Många globala jättar inom fordons- och energisektorerna har nyligen tillkännagett sina respektive inträden på den kinesiska bränslecells- och vätgasmarknaden. Detta när Kina nu accelererar för att möta nya ambitiösa hållbarhetsmål för att minska föroreningar och koldioxidutsläpp.

Som en marknadsledare inom hållbara beläggningslösningar för bipolära plattor har Impact Coatings redan byggt en stark grund på den kinesiska bränslecellsmarknaden både vad gäller varumärkesigenkänning och försäljning och utökar nu både närvaro och utbud.

”Baserat på förväntad tillväxt utifrån lokala marknadsbehov och trender ser vi denna expansion som ett naturligt nästa steg i vår strategiska tillväxtresa. Vi är väl förtrogna med kundernas behov och kundnyttan som våra beläggningstjänster tillför kunder i vårt Coating Service Center i Sverige och är nu redo att utöka vårt erbjudande och expandera vår verksamhet till strategiska tillväxtmarknader som Kina”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.

”Det här är en optimal tidpunkt för oss att utöka vår närvaro i Kina och erbjuda en bredare och bättre serviceportfölj till en växande kundbas. Vårt mål är att minska risker för våra kunder och stödja den växande vätgasmarknaden, från prov- och testfaser till volymproduktion, för att på så sätt påskynda förflyttningen mot en koldioxidneutral framtid”, säger Yaowen Wang, President China på Impact Coatings.

Yaowen Wang trädde in som försäljningschef i Kina på Impact Coatings i början av 2019 och har nu klivit på sin nya roll som President China för det nybildade dotterbolaget. Han har en MSc. examen i miljöteknik från Ghents Universitet (Belgien) och mer än sju års erfarenhet av vätgasenergibranschen i olika roller inom teknikutveckling, affärsutveckling och försäljning.

För mer information kontakta:
Yaowen Wang, President China
+46 (0) 70 950 3557 (Swe)
+86 186 1130 3643 (China)
yaowen.wang@impactcoatings.se

Torbjörn Sandberg, CEO
+46 768 43 43 76
torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Om Impact Coatings

Impact Coatings erbjuder kundcentriska beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och modulära beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar för specialiserade applikationer.

Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet.

Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.