Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

WIN Guards Partnermöte

  • 11 April, 00:00

ETT GEMENSAMT ANSVAR?

Överbrygga barriärer och skapa incitament för långsiktig samhällssäkerhet.

 

Välkommen att delta på WIN Guards partnermöte den 11 april, då vi lägger all energi på att hitta de bästa sätten att arbeta tillsammans över organisationsgränser.
Hur kan små innovativa företag samarbeta med privata, offentliga och frivilliga organisationer? Vi lyfter fram lysande innovationer med potential att göra samarbetet mer effektivt och värdefullt.

Värd för dagen är Centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet (CARER) vid Linköpings universitet.


Hjärtligt välkommen!