Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Visual Sweden: Intressentkonferens

 • 31 January, 00:00

Nya möjligheter att delta i projekt inom visualisering och bildanalys – gör din röst hörd!

Med målet att Östgötaregionen ska utvecklas till Europas mest attraktiva innovationsmiljö inom visualisering och bildanalys träffas vi här och diskuterar inriktningar och möjligheter tillsammans. Endast tillsammans kan vi hitta all potential till utveckling.

Innovationsinitiativet Visual Sweden har nu varit igång i ca 1,5 år. Vi har under den tiden sjösatt många projekt, som också i flera fall har hunnit avslutas med goda resultat. Många företag och organisationer med behov inom visualisering och bildanalys har deltagit i både aktiviteter, som seminarier och matchmaking, och projekt. Vi står nu inför en ny fas i Visual Swedens tioåriga initiativ, som innebär en lite större tillgång till ekonomiska medel.

I samband med det strategiarbete som nu pågår vill vi på detta sätt samla er som hittills har deltagit och framförallt ni som ännu inte har varit engagerade i konkreta aktiviteter. Se detta som en möjlighet att göra din röst hörd. Vi redogör här för våra tankar med den nya strategin och de möjligheter till ökat deltagande och fler projekt som den ger. Här får du möjlighet att lämna synpunkter och tankar på inriktningar för inspirerande seminarier och större kunskapsuppbyggande projekt – och inte minst idéer till behovsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt med din organisations medverkan.

 • 8:00 Samling/kaffe
 • 8:30 Inledning, bakgrund och förslag till uppgraderad strategi
  Medverkande:
  Processledningen för Visual Sweden
  Representanter för några avslutade projekt inom industri, medicin och samhälle
 • Fika och diskussioner i grupper
 • Avslutning och mingellunch
 • 13:00 Slut