Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Samordningsförbundet – Välfärdsguiden med AI-tillämpning

  • 8 February, 00:00
  • Google Meet
Sign up is closed

Välkommen på årets första inspirationslunch!

Vid årets första inspirationslunch får vi höra verksamhetsansvarig Ruth Lund berätta om vad Samordningsförbundet Centrala Östergötland gör i sitt arbete med Välfärdsguiden. Fokus ligger på digitalisering och AI, med stark koppling till verksamhetens kärnuppdrag: att stötta invånare tillbaka till arbete.

Välfärdsguiden är ett samlingsnamn för en rad digitala tjänster som förbundet nu utvecklar tillsammans med Linköpings kommun och över tjugo andra förbund i landet. Guiden kan beskrivas som en online-plats där det ska vara möjligt att få vägledning om alla förbundsmedlemmars olika tjänster, likväl de resurser som finns i civilsamhället och via webben.
I samarbete med olika aktörer är visionen att genom en AI-tillämpning utveckla stödfunktioner för prioritering och digital vägledning i rehabiliteringsprocessen genom individanpassade aktivitetsplaner.

Inspirationslunchen körs via Meet. Anmäl dig här! 

Väl mött på en lunch i lärandets och inspirationens anda!