Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Robotics Process Automation

  • 23 November, 00:00

Stiftelsen för Strategisk forskning bedömer att 53 % av dagens arbeten kommer att ha ersatts av digitala lösningar inom 20 år. Robotics Process Automation (RPA) är en av dessa ersättare. Kort uttryckt är RPA ett verktyg för automatisering av administrativt arbete. Under denna föreläsning kommer Nethouse medarbetare Fredrik Hörström ge en inblick i vad RPA är, vad det har för potential och hur vi på Nethouse kan hjälpa er att ta tillvara på dessa möjligheter genom att hjälpa er flytta personalens fokus från repetitiva enkla sysslor till arbete som genererar mer kundnytta.

  • 11.30 Incheckning och mingel
  • 11.30 Incheckning och mingel
  • 11.45 Lunch och kaffe
  • 12.30 Föredrag
  • 13.00 Frågestund för de som kan och vill stanna kvar