Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationsdag om RFID

  • 29 April, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Smartare elektroniksystem, ett svenskt strategiskt innovationsprogram och RISE – forskningsinstitut i Sverige, anordnar en RFID-workshop den 29 april kl. 08.30 – 12.15. Varumärkesägare, speditörer och förpackningsproducenter presenterar sina behov och visioner och vi diskuterar lösningar och utmaningar för olika applikationer. Målet är att inspirera till nya applikationer och nya affärer.

ANMÄL DIG HÄR
RFID har funnits länge, pekats ut som lösningen på logistikutmaningar, men hur fungerar det? Vem använder det idag, till vad, och vad krävs för ett bredare genomslag?

PROGRAM

08.30 – 08.35 Välkomna och Introduktion
08.35 – 08.45 Presentation – vi som ordnar detta och varför
08.45 – 09.00 RFID – en universell lösning eller många varianter. Hur ser kartan ut?
09.00 – 09.15 Vad finns idag, vem använder, vad är kostnadsbilden i olika led
09.15 – 09.35 Vad vill speditörerna ha och varför? Jonas Lanfelt BTF (/DB Schenker)
09.35 – 09.55 Stadium presenterar hur de använder RFID, Peter Carlsson , Stadium
09.55 – 10.05 Paus
10.05 – 10.25 Smart Labels from Skanem’-How to reduce label size and increase
consumer information including waste handling and more sustainable
solutions for the brand, Eirik Bergh, Skanem
10.25 – 10.45 Förpackningsindustrin – en vinnare eller pressad underleverantör?
RFID Solutions from Stora Enso, Juha Maijala, Deputy Head of Intelligent Packaging
10.45 – 10.55 Paus
10.55 – 11.15 Access real-time and actionable information from your connected product items,
Simon Jones, Evrythng
11.15 – 11.35 Exempel från pågående forskningsprojekt, Lisa Schwarz Bour, RISE
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/informationssystem-for-framtidens-textilier-rfid
11.35 – 12.00 Uppdelning i diskussionsrum
– Legala hinder
– Standardisering
– Tekniska hinder eller för dyra lösningar
12.00 – 12.15 Kort återsamling och summering