Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nätverka med studenter med kompetens inom professionell kommunikation

  • 12 October, 00:00
  • Lokal Zero, Hus Zenit, Campus Valla
Sign up is closed

Välkommen till SLM-dagen på Linköpings universitet!

När: 12 oktober 2022
Tid: 10:00 – 14:00
Var: Lokal Zero, Hus Zenit, Campus Valla

Företag och offentliga organisationer bjuds in att delta som utställare för att berätta om roller och funktioner i sina organisationer där studenterna på kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier kan göra nytta.

Under dagen får ni möjlighet att nätverka och bygga relationer med studenter från alla årskurser. Ett bra tillfälle att knyta kontakt med framtida medarbetare, erbjuda praktikplatser och/eller tillfälliga uppdrag.

Studenterna har under sin utbildning utvecklat sin förmåga att lösa problem, tänka kritiskt och kreativt samt uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. De besitter kompetenser som efterfrågas på många håll inom näringsliv och offentlig sektor.

Exempel på lämpliga roller i arbetslivet är:

  • kommunikatör
  • språkvårdare
  • redaktör
  • skribent och
  • projektledare inom medie-, kultur-, myndighets- eller förlagsvärlden.

Företag och organisationer som vill vara med hela eller delar av dagen anmäler intresse senast 30 september. Därefter bli ni kontaktade av programansvarige Andreas Nyblom. Det finns ett begränsat antal platser så vänta inte med din anmälan. Alla utställare får ett ståbord till förfogande samt möjlighet att ställa upp en roll-up.

Välkommen med er anmälan!

Organisatör:
Linköpings Universitet