Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Linköping MaaS – snart zappar vi oss till fler klimatsmarta vardagsresor!

  • 3 November, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Med klimatmålen som drivkraft måste vi göra det mer attraktivt för östgötarna att resa mer hållbart. Idag finns många bra alternativ till privat bil men det är inte helt enkelt att tillgängliggöra sig dessa.

Delta i evenemanget!

Nu bygger Linköpings kommun tillsammans med ett nätverk av aktörer en MaaS-tjänst (Mobility As A Service). En digital infrastruktur för delade mobilitetstjänster där kollektivtrafik, cykel- och bilpool m.m. är integrerade i en app och det blir på så sätt enklare att hitta, boka och betala för dessa tjänster enskilt eller i kombo.

Denna tjänst ska bli standarderbjudandet för nyinflyttade och förenkla bokningen av klimatsmarta tjänsteresor.

Hör vilka utmaningarna och drivkrafterna är i detta arbete.

Detta event arrangeras online via Zoom, länk skickas ut dagen innan.

Välkomna!