Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Program för kvinnor som vill investera

  • 26 November - 15 December
  • Linköping
Sign up is closed

Är du kvinna med intresse för att bidra till samhällsutvecklingen genom att investera i hållbara bolag?

Idag äger kvinnor endast 4% av svenska företag och dessutom är fördelningen av riskkapital extremt ojämnt fördelad mellan könen. Genom det här programmet vill vi öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och bygga en mer hållbar utveckling som inte bara bygger på ekonomisk framgång utan på sociala och gröna principer.

Nu har du möjlighet att ansöka till ett program på 2,5 dagars i att investera hållbart. Du kommer bland annat att lära dig om utvärdering av ägare och ledning vid investeringar, riskbedömningar och olika investeringsformer. I utbildningen lär du dig även att bedöma företagens hållbarhet.

Programmet är kostnadsfritt och öppet för dig som är verksam i Östergötland.

Datum: 26-27/11 (heldagar) samt 15/12 (halvdag)
Plats: Linköping, exakt plats meddelas senare

Ansök senast 14/11

Antalet platser är begränsat. Enbart de som antas kommer att meddelas. Vid urvalet kommer hänsyn att tas till gruppens sammansättning, bland annat ur ett mångfaldsperspektiv.

Bakom programmet står Linköping Science Park, Linköpings Kommun, Lead, Energimyndigheten, Cleantech Östergötland, Norrköpings Kommun, Östsvenska Handelskammaren och Swedbank genom
Sparbanksstiftelsen Alfa.

Kvinnor som vill investera, program, Linköping Science Park, Cleantech Östergötland, lead, Energimyndigheten, Swedbank, LInköpings KOmmun