Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hur utmaningarna för hälso- och sjukvården och omsorgen kan ge möjligheter för start-ups

 • 19 August, 00:00
 • Creactive, Teknikringen 7, Linköping
Sign up is closed

Denna workshop ska fokusera mot de nya utmaningarna och hur dessa påverkar framtidsperspektivet. Den pågående omställningen av hälso- och sjukvården i regioner och kommuner, vilken startade för några år sedan, måste fortsätta. Men efter pandemin kommer plattformen för hälso- och sjukvården och omsorgen att vara något ändrad, vilket påverkar transformationen. Det är därför viktigt att ompröva strategier nu, både inom den offentliga sektorn och bland start-ups inom Life Science. Vi vill att denna workshop ska belysa de aktuella utmaningarna och deras lösningar för att ge input till det viktiga strategiska arbetet.

Agendan

Worldish-Team

13.00 – 13.10
Välkommen och introduktion

Peter Daneryd

MD, PhD
13.10 – 13.25
Vad vet vi om den fortsatta utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen efter pandemin?

Johan Ljungkvist

Utvecklingschef – Region Östergötland
13.25 – 13.40
Hur påverkar pandemin hälso- och sjukvården i Östergötland på kort och lång sikt?

Catharina Sandberg

CEO, LEAD
13.40 – 13.55
Vilken betydelse har denna utveckling för start-ups inom IT och Life Science?

Workshop

14.00 – 15.00
Utmaningarna för hälso- och sjukvården efter pandemin – vilka blir möjligheterna för gruppen av start-ups inom Life Science i Östergötland?

Huvudfrågor för workshop:

 1. Vilka är de viktigaste utmaningarna som hälso- och sjukvården möter i post-pandemi-fasen?
 2. Hur prioriteras dessa utmaningar av Region Östergötland och kommunerna?
 3. Vilka lösningar och strategier är aktuella för att möta dessa utmaningar?
 4. Hur kan Region Östergötland, kommunerna och gruppen av start-up-företag
  samarbeta effektivt för att implementera dessa lösningar?
 5. Hur ser nuvarande upphandlingspolicy ut för nya produkter och tjänster? Hur ser
  kommande prioriteringar ut i post-pandemi-fasen?

Fika

15.00 – 15.20
Fikapaus

Paneldiskussion – Politiker, ledningsrepresentanter, investerare och start-ups representant från regionen och kommuner

15.20 – 16.05
Paneldiskussion: Hur kan start-up-företagen tillsammans med hälso och sjukvården i Östergötland vara agila i nuvarande situation och med ett långsiktigt hållbart framtidsperspektiv?

Marie Morell (M) (Regionråd, 2:e vice ordförande Regionstyrelsen Region Östergötland),
Agneta Niklasson (MP) (Regionråd, 3:e vice ordförande Regionstyrelsen Region Östergötland),
Rolf Östlund (Utvecklingsdirektör, Region Östergötland),
Johan Ljungkvist (Utvecklingschef, Region Östergötland),
Lotta Saleteg (E-hälso strateg, Region Östergötland),
Mattias Weinhandl (Investerare, LIAF),
Åsa Wallin (Ansvarig för kompetens och kapital, Swelife),
Catharina Sandberg (CEO, LEAD).

Peter Daneryd

M.D. PHD.

16.05 – 16.20
Sammanfattning och nästa steg

Worldish-Team

16:20 -16:30
Tack och avslut

Mingel

16.30 – 17.00
Mingel och fortsatt nätverkande