Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hur kan vi med hjälp av IoT minska CO2-utsläpp?

  • 27 April, 00:00

Linköpings kommun har det ambitiösa målet att bli koldioxidneutrala 2025 och förra årets prognos pekade på att kommunen inte kommer att nå CO2 målet om inte fler insatser görs. IoT worlds kommer nu tillsammans med nätverkspartners att samlas för att tillsammans med klura på hur vi med hjälp av IoT kan minska CO2-utsläpp.

Peter Sandberg på RISE faciliterar dagen och använder sig utav innovationsprocessen ‘behovsarkepilagen’. Vi kommer under dagen att tydliggöra behoven och dagen avslutas med en konkretisering i form av en koncepcanvas som förhoppningsvis tas vidare och blir ett pilotprojekt inom ramen för IoT world. Ta chansen att vara med och ta fram ett CO2-orienterat pilotprojekt som ni vill vara med och driva!