Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.
External

Webinar

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar

  • 12 April, 11:45-12:45
  • Digitalt via Microsoft Teams. Länk skickas ut några dagar innan eventet.
Sign up is closed

Trots tydligt uttalade klimatambitioner så brister många organisationer i att styra digitala investeringar mot klimatmål. Varför det? Vad hindrar dem? Vad kan du göra?

Digitalisering har potential att minska energi och material över hela ekonomin och är på så sätt nyckeln till att förverkliga organisationers klimatambitioner. Digitaliseringen ger dock inte automatiskt miljö- eller klimatvinster och utan styrning riskerar digitaliseringen av vårt samhälle att leda till ökade utsläpp.
Tyvärr brister många organisationer i effektstyrning av digitalisering. Enkelt sagt att säkerställa att de digitala lösningar som de investerar tid och pengar i ger de resultat eller effekter som behövs.

Hjärtligt välkomna till ett digitalt seminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.

Seminariet baseras på resultatet från en förstudie som genomförts inom ramen för Digitaliseringskonsultbranschens fossilfria färdplansarbete. Uppdraget utfördes av Enpact AB på uppdrag av Linköping Science Park och med finansiering från Energimyndigheten.

Syftet var att öka förståelsen för och beskriva vad som hindrar organisationer från att effektstyra digitala investeringar mot klimatmål, trots tydligt uttalade klimatambitioner, med målet att identifiera behov av fortsatta studier (forskning) och utveckling av verktyg (innovation och affärsutveckling).

Om Digitaliseringskonsulterna

Den ideella branschföreningen Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Föreningen representerar branschen gentemot regeringen genom Fossilfritt Sverige och lämnade 2019 över en färdplan för hur Sverige kan bli fossilfritt till 2045 med hjälp av strategisk digitalisering. Visionen är ett fossilfritt Sverige senast 2040, där digitaliseringen har varit en avgörande kraft bakom den stora transformationen av samhället som skett.

Om Enpact AB

Enpact är ett konsultbolag som uteslutande hjälper organisationer att förverkliga klimatambitioner genom digitalisering. Huvudfokus är på att öka organisationers effektstyrningsförmåga så att de digitala lösningar som kunderna lägger tid och pengar på att köpa in, utveckla och förvalta, ger det resultat som behövs. Enpact är aktiv medlem i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna.

Talare

Sofia Ouhachi

Softronic

Read more

Ingemar Jansson

Enpact AB

Read more