Frukostseminarium Toyota – IoT på riktigt

Nov 15 2019, 07:30-09:00
Date has passed

Hur förhåller sig materialhantering till en värld där allt är uppkopplat?

2008 började vi koppla upp våra fordon och nu jobbar vi på Toyota Material Handling med att göra alla våra truckar i Europa och världen uppkopplade!
Med den stora mängden data vi samlar in kommer stora möjligheter till optimering men också risker och utmaningar. Som pionjärer inom vår branschen sätter vi ofta standarden för utvecklingen. Vi kommer prata om vår resa hit och hur vi ser på den mycket spännande framtiden som redan är här.
Schema:
07.30 Frukost
08.00 Föreläsning
08.45 Frågestund
Nov 15 2019, 07:30-09:00
Date has passed