Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarium FindOut – Anatomier inom produktutveckling

  • 8 September, 00:00

FindOut Technologies hjälper företag att utveckla och utvecklas. Vårt främsta verktyg för detta är informationsvisualisering. Ett viktigt visuellt medel är grafiska modeller med noder och relationer. Vi arbetar med metodik för att skapa beroendekartor och har även visuellt stöd för detta. Anatomikonceptet används redan idag på bl.a. Saab och Ericsson.

Helena Gällerdal och Erik Blom är verksamhetsutvecklare på FindOut och har varit med och skrivit boken “The System Anatomy – Enabling Agile Project Management”. De har lång erfarenhet av stora komplexa projekt och nyttan av anatomier.

På seminariet kommer du att få mer information om anatomier som stöd inom produktutveckling.

Datum: 8/9
Tid: 8.30-9.30
Plats: Creatives lokaler, Teknikringen 7, Linköping
Science Park Mjärdevi  (Ingång till vänster om Collegiums huvudentré)

Välkommen!