Forskarträff med cyberforskare vid Linköpings Universitet

  • 25 April, 10:00-12:00
  • Goto 10, Teknikringen 7
Sign up

En möjlighet för forskargrupperna på Linköpings universitet att sammanföras för att prata cybersäkerhetsfrågor.

Preliminärt program för dagen – ca tider beroende på antal deltagande team:
10:00 – 10:20 Välkommen till Cyberly och våra företag, klusterledare Joanna Sjölander.
10:20 – 10:40 IDA forskning inklusive tid för frågor/diskussion.
10:40 – 11:00 ISY forskning inklusive tid för frågor/diskussion.
11:00 – 11:20 Kaffepaus och bensträckare.
11:20 – 11:40 IEI forskning inklusive tid för frågor/diskussion.
11:40 – 12:00 FOI forskning inklusive tid för frågor/diskussion
12:00 – 12.10 Avslutning och därefter promenad till gemensam lunch på Stångs Mjärdevi.
Vi avrundar runt kl. 13:00, men det finns tid för fortsatta diskussioner.

Detta är en stängd medlemsträff, men du vet väl om att du kan ansöka om att bli medlem idag för att inte missa några träffar!

Anmäl ditt intresse för att bli medlem

Scientist meets cyber companies

This is an opportunity for the scientist in different institutions at Linköping University to meet the cyber companies in Linköping to discuss different cyber security challenges.

Preliminary schedule (we will rearrange the time slots according to how many members from each institution we get)

10:00 – 10:20 Welcome to Cyberly, Joanna Sjölander.
10:20 – 10:40 IDA research time for discussions and questions.
10:40 – 11:00 ISY research time for discussions and questions.
11:00 – 11:20 Coffe break and mingle.
11:20 – 11:40 IEI research time for discussions and questions.
11:40 – 12:00 FOI research time for discussions and questions.
12:00 – 12.10 Summary and a short walk to Stångs Mjärdevi for lunch.

The lunch will end at 13:00, but there will be time for further discussions.

This is a closed meeting for members in Cyberly. You can apply for being a member in the form below:

Subscribe to become a member