Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digital mognad – en fråga för ledning och styrning?

  • 8 April, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Omställning i en digital tid handlar om styrning, ledning och kultur – att vara nyfiken, våga testa och misslyckas samt hitta nya sätt att arbeta.

 

Johan Magnusson, professor på Göteborgs universitet, och Jenny Birkestad, affärsområdeschef Adda Kompetens, gästar vår inspirationslunch fredag den 8 april. De kommer att resonera om hur styrning, ledning och HR är bland de viktigaste funktionerna vad gäller att nå ändamålsenlig digitalisering som är ett måste för att klara välfärdens framtida utmaningar.

I en digitalt omogen organisation hamnar alltför stort ansvar på IT – man tror och hoppas att det är systemen och våra IT-stöd som ska ta klivet åt en – men eftersom digital transformation till stor del handlar om förändrade beteenden bör väl styrning, ledning och HR vara de som sitter i framsätet? Digital mognad är helt enkelt ett mått på hur vi som organisation kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Inspirationslunchen körs via Google Meet och kommer att spelas in. Anmäl dig här.

I Program för digital transformation står det att den samlade digitala mognaden i kommunens verksamheter ska mätas och följas upp över tid för att utgöra ett underlag för kommande förändringar. Linköpings kommun mäter och följer upp organisationens digitala mognad med hjälp av modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS). Genom DiMiOS tvingas vi reflektera bland annat över hur vi prioriterar digitala initiativ, hur vi jobbar med involvering av användare i design och hur vi öppnar upp vår utveckling.

Den årliga mätningen av Linköpings kommuns digitala mognad kommer att mätas på samtliga förvaltningar med hjälp av utsedda respondenter som har en nyckelroll i digitaliseringen. Nytt för i år är också att vi undersöker vår digitala infrastruktur med hjälp av modellen Digital Infrastruktur i Offentlig Sektor (DIOS). Respondenter i denna mätning är våra objektledare för verksamhet och för IT kopplade till vår IT-styrning i Linköpings kommun.

Läs mer om Linköpings kommuns arbete med digital mognad här: https://linweb.linkoping.se/var-kommun/digitalisering/digital-mognad/

 

Hur använder offentlig förvaltning digitaliseringens möjligheter i dag?

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har som uppgift att särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och samhället i övrigt. Sedan 2020 har DIGG, i sitt regleringsbrev, ett uppdrag att lämna en årlig samlad analys och bedömning av digitalisering i den offentliga förvaltningen. Läs mer här.

 

Future of Democracy

Future of Democracy Summit samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny teknik och samtidigt slå vakt om demokratiska värden. Vi vill passa på att tipsa om intressanta keynote-presentationer och röster från rundabordssamtalen från Summit 2021. Läs mer här.