Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

DevLin2022 – Konferensdagen för dig i utvecklingsorganisationen

  • 3 November, 00:00
  • Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping
Sign up is closed

DevLin är östra Sveriges största och enda konferens för dig i utvecklingsorganisationen som har bedrivits årligen sedan 2011. Fokus på inspiration och personliga möten.

Keynote speaker: Simon Brown har under de senast 10 åren framstått som en av förgrundsfigurerna avseende modern och lättviktig system- och programvaruarkitektur, särskilt modellerings- och dokumentationsaspekterna av det. Han är skapare av C4-modellen som lättviktigt alternativ till UML, modelleringsverktyget Structurizr och författare till flera böcker, bland annat Software Architecture för Developers.

En av grundtankarna i det som Simon förespråkar är att arkitektur, design och implementation måste gå hand i hand och vara en del av kontinuerligt utvecklingsarbete och därmed vara lätt att skriva, läsa och ändra.

Simon håller också en heldagsworkshop på temat “Agile Architecture for Developers and Architects” dagen före konferensdagen.