Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Designpub: Designers <3 AI, eller?

  • 16 March, 00:00
  • Sankt Larsgatan 12, Linköping
Sign up is closed

Designers <3 AI, eller?
Under denna pubafton bjuder vi in till samtal om hur vi som designers ska förhålla oss till Artificiell Intelligens. Oavsett inom vilken gren du jobbar idag, kan AI komma att bli en del av din yrkesroll. Området utvecklas snabbt och erbjuder ständigt nya möjligheter för oss att dra nytta av, så länge vi vågar vara kreativa. Och just det är ju redan ett definierande drag i vår arbetsbeskrivning, inte sant?
Vilket stöd kan vi få av de verktyg som finns tillgängliga idag och hur kan vi utforska vidare och förhålla oss kreativa och modiga i ett föränderligt arbetsklimat?

Tillsammans undersöker vi området med design som huvudfokus.Dörrarna öppnar kl 18:15 men kom förbi när det passar dig. Vi diskuterar löpande frågeställningar under kvällen.

Usify bjuder på dryck och tilltugg.