Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Combitech Techxperience Go 2019 Linköping 8 mars

  • 8 March, 00:00

Techxperience Go 19.1
DIGITALISERAD EFTERMARKNAD
– THE UNBROKEN DIGITAL CHAIN
Frukost, inspiration och upplevelser inom digital transformation.
Genom att digitalisera eftermarknadsaffären blir den er viktigaste marknad. Det handlar om att optimera nyttan av produkter och system genom hela livscykeln med hjälp av ett modellbaserat arbete (MBD), robotiserade flöden, smart nyttjande av insamlad data och användning av den senaste visualiseringsteknologin. Den helt digitaliserade eftermarknadsaffären innebär:

– Ett säkert digitalt flöde av eftermarknadsinformation – The Unbroken Digital Chain
– Effektiv hantering av ny och befintlig produkt/eftermarknadsinformation
– Hög tillgänglighet genom att förebygga stopptider och snabbt avhjälpa fel
– Lägre driftskostnader och ökade intäktsströmmar

Varmt välkommen till en inspirationsfrukost där vi bjuder på insikter, trender och konkreta exempel inom digital eftermarknad. Du får uppleva digitala modeller, VR-baserade underhållsverktyg, 3D-filmer och inte minst hur du med cybersäkerhet skapar trygghet både för dig och kunderna.

Registrering senast 5/3. Seminariet startar 08.30 och avslutas ca 10.00. Kaffe och smörgås kommer att finnas.

Anmäl dig här:
Anmälan är kostnadsfri och görs till Fredrik Tengelfredrik.tengel@combitech.se