Årets sommarlunch i Linköpings Science satte fokus på de gröna näringarna. ”Picknick in the park” var årets pandemianpassade format på lunchen. Deltagarna deltog i som grupper sammansatta av Science Parken för att följa myndigheternas rekommendationer. 

Picknick in the park arrangerades i samarbete med Vreta Kluster, regionens utvecklingsmiljö för de gröna näringarna. 

Deltagarna sattes samman i mindre grupper och fick tillsammans gå en nyinrättad tipspromenad i parken – allt i tidsslottar för att undvika trängsel. Frågorna fokuserade på gröna näringar, digitalisering av jordbruket och innovationer som är sprungna ur Östergötland. Vid målgång träffade grupperna lokala näringsidkare från besöksnäring och livsmedelsproduktion som laddat med fina erbjudanden för middagsbordet och hemestern. Vid slutdestinationen delades även en picnic-korg från Utflyktsmålet ut – en satsning från Visit Östergötland i samarbete med Östgötamat, för att sätta fokus på lokalproducerad mat.

– Vi är jätteglada att vi kunde genomföra årets sommarlunch, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Det är viktigt att tänka att vi inte ska ställa in – utan ställa om i fler sammanhang. Det var extra kul att få sätta fokus på regionens livsmedelsproduktion, säger Lena Miranda, VD för Linköping Science Park. Östergötland är ett starkt jordbrukslän med grymma aktörer som Vreta Kluster och Agtech 2030. I kombination med vår starka förmåga inom digitalisering skapar det fantastiska förutsättningar för att kunna förbättra kvaliteten på vår matproduktion liksom effektivisera processen och göra den mer klimatsmart och mer robust. Vi har både stora företag och små startups som kan vara med och utveckla denna bransch i framtiden.

– Efterfrågan på svensk och närproducerad mat ökar, säger Helen Oscarsson, Vd på Vreta Kluster. Det verkar som om kunderna värderar bättre miljö, god djuromsorg och lägre klimatpåverkan. Samtidigt har frågan om självförsörjning och livsmedelsberedskap hamnat högt upp på agendan i pandemitider. Det är viktigt för krisberedskapen. 

Det finns en mängd initiativ för den som vill köpa närproducerad mat. Tex reko-ringar.