Östergötland är ett av Sveriges kornbord med stor produktion av råvaror för livsmedelsproduktion. Besöksnäringen och de gröna näringarna går hand i hand för att utveckla attraktiva besöksmål och långsiktig hållbar livsmedelsproduktion. Hör Therese Rahnel, Visit östergötland, Louise Ridderström, Östgötamat och Helene Oscarsson från Vreta kluster om hur Corona-krisen har förändrat förutsättningarna, innovation inom näringen och inte minst varför Svensk mat, närproducerad i Östergötland är att föredra.

Linköping Science Park · Hållbar Och Innovation För Livsmedel Och Besöksnäring