Projektet Avancerad digitalisering till SMF för ett hållbart samhälle är medfinansierat av Europeiska Unionen

Projektet Avancerad digitalisering till SMF för ett hållbart samhälle är ett samverkansprojekt mellan Linköping Science Park, Linköpings universitet och Rise Research Institutes of Sweden AB som samverkanspartner. Projektet medfinanseras av EU genom Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Östergötland. Tillväxtverket är den myndighet i Sverige som tilldelat projektets EU finansering.

Projektet ska genom behovsanpassade aktiviteter öka små och medelstora företags (SMF) förmåga att använda avancerad digitalisering för att utveckla sin verksamhet på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt och därigenom bidra till ett hållbart samhälle inom Östra Mellansveriges (ÖMS) utmaningsområden. Utmaningarna att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är samma för små och medelstora bolag som för stora bolag. Skillnaden är att man inom större bolag har mer resurser. För att säkerställa att vi även i framtiden har ett diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv behöver ändamålsenliga stödstrukturer utvecklas till SMF inom digitalisering. Projektet kommer att utgå från de plattformar som finns inom AI, Cybersäkerhet och IoT men avser att skapa förutsättningar att implementera en mer sammanhållen digital innovationshubb bestående av samverkan med flertalet parter i ÖMS med gemensamma erbjudanden till SMF.

En sammanhållen digital innovationshubb förbättrar förutsättningarna för digital omställning inom flera branscher och sektorer. Den samlar också aktörer i såväl Östergötland som i ÖMS och realiserar färdplanerna inom styrkeområdet Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system samt Visualisering, simulering och bildanalys.

Nuvarande projektperiod startade 1 mars 2023 och pågår till och med 28 februari 2026. Projektets totala budget är på 20 100 000 kronor där stödet från Regionala utvecklingsfonden är på 12 060 000 kr (40%). Projektet finansieras även av Region Östergötland, Linköping Science Park och Rise Institute of Sweden.