Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Other

AI Boost Program

  • 26 October - 31 December
Sign up is closed

Programmet som undersöker hur AI kan ta dina produkter eller tjänster till nästa nivå!

Sitter du i ett bolag som har tillgång (nu eller i framtiden) till stora mängder data, och vill veta om AI-teknologi kan användas för att förbättra ditt erbjudande? Om ja, då ska du läsa vidare. Linköping Science Park i samarbete med AI Sweden erbjuder nu ett deltagande i programmet AI Boost För Små Till Medelstora Företag, en vidareutveckling av det lyckade programmet som genomfördes 2021.

UTFORSKA, TESTA OCH FÖRÄNDRA

Nu har du möjlighet att ansöka om deltagande i ett kostnadsfritt program som innehåller workshops och individuell coachning för att hjälpa dig att förstå potentialen i AI-teknologi relaterat till dina produkter och affärer. Vi samlar experter som kommer att ge dig en förståelse för AI, möjlighet att testa att tillämpa AI, samt att diskutera specifikt hur AI kan användas i just din tillämpning och hur det kan förändra din produkt/affär.

FÖR VEM?

Programmet riktar sig till bolag som har data eller i framtiden kan få tillgång till data som kan användas för att tillämpa AI-teknologi. För att vara aktuell för programmet ska bolaget ha förmåga att integrera AI i sin framtida utveckling, dvs ha finansiella muskler och nödvändig kompetens (antingen in-house eller ha möjlighet och förmåga att köpa in den) för en sådan satsning. 

VARFÖR?

Efter genomgånget program kommer du förstå om AI är en intressant teknik för ditt företag. Om det är det, så är målet att du har ett pilotprojekt definierat för att ta nästa steg i utvärderingen. Exempel på pilotprojekt:

  • Test av teknikplattform, integrering av färdiga modeller
  • Test av ny affärsmodell
  • Utvärdera och göra sina data redo för tillämpning av AI

Hur är programmet uppbyggt?

  • Fas 1:

    Tar in bolag efter hand när utrymme finns. Inser vi tidigt att AI inte är en bra teknik för er tillämpning, så avslutar ni programmet.

  • Fas 2:

    När vi har 4-5 bolag som passerat fas 1, så går vi in i fas 2 med praktiska workshops där vi testar tekniken på djupet. Programmet är flexibelt och vi kommer anpassa det till varje bolag. Det är därför nu svårt att ge en tidsperiod för programmet.

För de första bolagen beräknas programmet starta i november. 

För att bli aktuella för programmet ska ni skicka in er ansökan genom att fylla i det här formuläret: https://forms.gle/RZmyThF6bVa2oQAt7 (eller trycka på den rosa sign up-knappen längre upp)

Vi tar emot ansökningar löpande!

 

VAD HÄNDER EFTER JAG ANSÖKT?

Vi kommer noga utvärdera de anmälda bolagen och välja ut de där vi tror att AI-teknologins potential för bolaget är hög, samt att bolagets förmåga att integrera teknologin i sitt erbjudande kan ha nytta av programmet. Vi kommer eventuellt återkomma med kompletterande frågor efter inkomna ansökningar för att göra ett välgrundat urval. De utvalda företagen förbinder sig att investera tid och följa programmet. Vi tror att det bör vara 2-3 personer från varje företag som deltar. Programmet kan beröra både teknik och affärsmodeller, så det kan vara så att deltagandet i vissa moment inte kräver allas närvaro.

*Godkänd medverkan innebär även att man tar del försumbart stöd enligt EU:s statsstödsregler. 

 

Kontaktpersoner

Predrag Pucar

Processledare

Read more

Fredrik Viksten

Senior Expert på AI Sweden

Read more

Oscar Spaak

AI Change Agent

Read more