CISO står för Chief Information Security Officer och är kort sagt en annan titel för IT-säkerhetsansvarig eller liknande. Inom Cyberlys nätverk uppfattade projektledare Magnus Lundqvist att flera CISO uttryckte en önskan om att träffa andra i samma position för att utbyta tankar och erfarenheter. Sagt och gjort.

Den 5 december hölls uppstartsmötet med Cyberlys nya CISO-nätverk.
Runt 15 deltagare samlades hos Sectra, som var värd för första mötet, för att diskutera och nätverka samt sätta agendan för framtida träffar. Möten kommer att äga rum ungefär en gång i kvartalet och man beslutade att rotera träffarna hos de olika företagen.

Nästa möte äger rum måndag 8 mars kl. 9-13 på Tekniska verken. Är du intresserad av att delta?

Kontakta Magnus Lundqvist för mer information.