Beautiful Almedalen park in the summer, Visby Gotland island

Träffa oss under politikerveckan i Almedalen 2024! Linköping Science Park deltar i flera olika spännande sammanhang, och är med och arrangerar Almedalens största innovationsmingel. Här hittar du information om vårt program.

Näringsliv & innovation

Innovationsminglet 2024

25:e juni. 18:00

Välkommen till Sveriges inkubatorer och science parks alldeles egna kväll hos Science Park Gotland för att starta Almedalsveckan 2024 på allra bästa sätt och mobilisera inför veckan. Branchorganisationen för Sveriges inkubatorer och Science parks, SISP, är arrangör. Linköping Science Park är medarrangör. Från Linköping Science Park deltar bland annat VD Lena Miranda.

Läs mer på SISP sajt.

Samverkan mellan akademi och näringsliv – nyckeln till tillväxt?

26:e juni. 13:00

Universitet och högre utbildning har visat sig vara nyckel till att svenska städer och samhällen växer. Genom att locka till sig både studenter och företag har universitet och högskolor blivit motorer för regional utveckling. Hur ska universiteten klara tillgodose företagens kompetensbehov framåt?

Från Linköping Science Park deltar VD Lena Miranda.

Läs mer i Almedalskalendariet.

Sveriges innovativa startups avgörande för den gröna omställningen

26:e juni. 12:00

Nya, innovativa företag spelar en avgörande roll i att driva på den gröna omställningen. Sverige är ledande inom klimatinnovationer, men vad krävs för att innovationerna ska nå sin fulla potential? Hur stöttar vi bäst och främjar utvecklingen av fler svenska, klimatorienterade startups? Branchorganisationen för Sveriges inkubatorer och Science parks, SISP, är arrangör.

Läs mer i Almedalskalendariet

Sverige i baksätet i det globala innovationsracet

Sverige har länge toppat olika innovationsrankingar. Det som dock händer nu är att andra europeiska länder genomför långsiktiga, strategiska satsningar på innovation som kommer ha en avgörande betydelse, både säkerhets- och konkurrensmässigt, medan Sverige drar ner. Vad blir konsekvenserna av detta?

Läs mer i Almedalskalendariet. 

Cybersäkerhet och försvarsinnovation

Linköping Science Park klusterledare för cybersäkerhetsklustret Joanna Sjölander är på plats i Almedalen 25-27 juni för att delta i olika seminarier kring inom säkerhets och försvar.

Kan vi tillsammans bli bättre på att motverka cyberattacker?

26:e juni, kl 09:00-10:30

Hur reducerar vi risker av cyberattacker? Hur får vi individer, organisationer, och nationer att samarbeta för att vara minska sårbarheten? Hur samverkar vi för ett gemensamt lärande? Vilka budskap bör vi skicka till politiken?

Under Almedalen har du möjlighet att delta i ett intressant samtal kring cybersäkerhet. Lena Miranda VD på Linköping Science Park redovisar viktiga insikter från en undersökning om status i små- och medelstora företag. Därefter kommer vi i mindre grupper diskutera hur vi tillsammans kan minska sårbarheten mot Cyberattacker.

Målgrupp för samtalet är företag, myndigheter, regioner, kommuner, investerare och innovationsaktörer. Max 30 deltagare.

Plats: Gotlands Science Park

Så kan näringslivet bidra till Sveriges nationella säkerhet

Utöver försvarsindustrin, hur kan svenska företags bidra till den nationella säkerheten? Vilka krav ställs? Och vilka affärsmöjligheter kopplat till försvarsförmåga och motståndskraft uppkommer?

Deltar gör bland annat Catharina Sandberg, vd LEAD och ledamot, Regeringens försvarsinnovationsråd samt Maria Björk Hummelgren, vice vd och näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren.

Läs mer i Almedalskalendariet. 

Aerospace Almedalen

26 juni

Aerospace Almedalen för intressanta diskussioner och debatter om flygets och rymdens möjligheter, förutsättningar och utmaningar. Årets tema är – Flyg och rymd är avgörande för Sveriges utveckling och säkerhet

Från Linköping Science Park deltar Joanna Sjölander, klusterledare för cybersäkerhetsklustret Cyberly.

Läs mer på Aerospace Almedalens sajt

Östsvenska Handelskammarens program

26 juni

Östsvenska Handelskammaren gör för tredje året i rad gemensam sak tillsammans med flera handelskamrar i södra Sverige och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor.

Från Linköping Science Park deltar Joanna Sjölander, klusterledare för cybersäkerhetsklustret Cyberly.

Läs mer på Östsvenska Handelskammarens sajt. 

TechArenan Almedalen

27 juni

Techarenan samlar entreprenörer, företagsledare, investerare, experter, ministrar och andra beslutsfattare på Almedalsveckan. Det blir teknikutställning, paneldiskussioner och expertseminarier på flera scener med fokus på innovation, entreprenörskap, hållbarhet och framtid.

Från Linköping Science Park deltar Joanna Sjölander, klusterledare för cybersäkerhetsklustret Cyberly.

Talangattraktion

Sverige behöver internationell talang – but are we international enough?

27 juni, kl 10:00. 

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en stor utmaning för svenska arbetsgivare, vilket riskerar att hämma tillväxten. Vi vet att många upplever att det är svårt att rekrytera internationell kompetens, framförallt kopplat till arbetstillstånd och myndighetsprocesser.

Från Linköping Science Park deltar Anna Broeders och Hela Galvis.

Läs mer i Almedalskalendariet 

Hur säkrar vi morgondagens arbetskraft?

27 juni, kl 11:30

Kampen om rätt kompetenser är stenhård på dagens arbetsmarknad. Lokalt, nationellt och globalt. I den konkurrensen krävs många åtgärder. Regioner och kommuner runt om i Sverige driver olika insatser och initiativ för att locka efterfrågade kompetenser.

Från Linköping Science Park deltar Anna Broeders och Hela Galvis.

Läs mer i Almedalskalendariet. 

Internet of Things

Städer som katalysator för grön omställning, vad krävs av kommuner och näringsliv?

26 juni, kl 11:45

Klimatpolitikens stora utmaning är att genomföra omställningen i städer och tätorter. De täcker endast tre procent av jordens yta, men svarar för över 70 procent av klimatutsläppen. Det behövs någon som tar ledarskap i frågan om digitalisering som möjliggörare för klimatomställningen. Linköping Science Park är projektpart i projektet Urban Twin Transion Center, UTTC, tillsammans med bl a Internetstiftelsen. Linköpingsbolaget Envista deltar i programmet.

Från Linköping Science Park finns Ulrika Johansson, klusterledare för Linköping Science Park kluster IoT World på plats, tillsammans med bland annat Tomas Westerlund från RISE.

Läs mer i Almedalskalendariet.

Kan AI och digitala tvillingar ge oss tryggare och säkrare städer?

27 juni, 12:00

AI och digitala tvillingar kommer att bli en självklar del i framtidens stadsutveckling. Hur kan den nya tekniken användas för att öka tryggheten och säkerheten i städerna?

Från Linköping Science Park deltar Joakim Falkäng, projektledare för Testarena Trygghetsskapande Teknologier, och Ulrika Johansson, klusterledare för Linköping Science Park kluster IoT World, tillsammans med bla Tomas Westerlund från RISE och Louise Felldin, Näringslivsdirektör Linköpings kommun.

Läs mer i Almedalskalendariet.

Linköpingsprofiler i Almedalen

Det är en lång rad Linköpingsprofiler som deltar i årets Almedaslvecka. Här listar vi några höjdpunkter (har vi missat något? Hör av dig till info@linkopingsciencepark.se)