Behovsägare: Östgötatrafiken 

Projektparter: Linköpings universitet, Östgötatrafiken 

Utmaning

Automated Vehichle Location, AVL, är en teknik som automatiskt bestämmer ett fordons plats. Datan kan till exempel användas för att analysera prestanda för ett kollektivtrafiksystem. Östgötatrafiken vill undersöka om och hur de kan nyttja den AVL som genereras av sensorer i deras bussar för optimering och planering av busslinjer. 

Lösning 

För detta projekt anlitades två studenter som under tio veckor genomförde sitt examensarbete inom detta område. Målet med arbetet var att undersöka om och hur AVL kan användas för att analysera bussar i trafik mellan Norrköping och Linköping. Studenterna undersökte även vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för detta ändamål.  

Lärdomar

Exemensarbetet visade att det är möjligt att använda AVL för att genomföra analyser av bussarnas prestanda. De nyckeltal som visade sig mest lämpliga att använda var: “Restid mellan hållplatser”, “Antal stopp på vanligt vägsegment” och “Medelhastighet på vanligt vägsegment”. Undersökningen visade att vägsegmentet Malmslättsvägen var välplanerat, vägsegmentet Lasarettsgatan hade vissa tillgänglighetsproblem och att vägsegmentet Stockholmsvägen hade god tillgänglighet.