Vinnova ger Linköping Science Park det nationella uppdraget att öka insatserna för att nå fler kvalificerade matchningar mellan internationell talang och svenska arbetsgivare.

Projektet ger Linköping Science Park möjlighet att växla upp redan initierade processer med att tillvarata internationell kompetens för att säkerställa svensk konkurrenskraft.

– Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en grundförutsättning för att ställa om och bibehålla Sveriges roll som ett internationellt konkurrenskraftigt, hållbart och jämställt samhälle, säger Karin Aase, områdesansvarig Kompetensförsörjning för Innovationskraft på Vinnova.

Det treåriga programmet ”Switch to Sweden” syftar till att bygga koncept kring kompetensförsörjning och kompetenstillförsel med fokus på att få fler internationella studenter och forskare att stanna kvar och arbeta i Sverige efter avslutade studier och forskarutbildning, ett område där Sverige har potential att bli bättre. Det handlar också om att jobba med ”lånad kompetens” under kortare perioder i syfte att befrukta befintliga organisationer med spetskompetens för att driva innovationsförmåga i svenska bolag.

– Att behålla internationella studenter och forskare i Sverige är förenat med många utmaningar, förklarar Anna Broeders, ansvarig för talangattraktion och kompetensförsörjningsfrågor på Linköping Science Park. Det handlar dels som tillståndsprocesser och regelverk, men det är också en kulturell fråga att öka kunskapen om hur vi söker jobb i Sverige likväl att förbereda svenska företag att öppna upp sig för internationell kompetens.

Linköping Science Park har sedan 2015 jobbat strategiskt med talangattraktion och kompetensförsörjning, och genomför årligen aktiviteter som syftar till att öka kontaktytorna mellan studenter, forskare och det omgivande arbetslivet. Tillsammans med regionen och fler innovationsmiljöer genomförs regionala talangattraktionskampanjer för att positionera Östergötland som en framtidsregion med många spännande jobbmöjligheter.

– Att vi i Sverige blir bättre på att anställa internationell kompetens är avgörande för att vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. För ett år sedan initierade vi tillsammans med fem science parks i Sverige ett arbete med att utveckla en matchmakingplattform för att öka kontaktytorna mellan internationella talanger och svenska arbetsgivare. Matchningarna sker med hjälp av en AI, berättar Anna Broeders. Denna plattform utgör en viktig grund, och med detta projekt får vi en möjlighet att växla upp insatserna på detta viktiga område.

– Vi är enormt glada för förtroendet att få bidra i detta sammanhang, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Tillgången till kompetens är ett stort tillväxthinder för många företag, och här har vi en möjlighet att bidra till fler kvalificerade matchningar och ökad konkurrenskraft för fler företag i Sverige, avslutar Lena Miranda.