Räddningsteamet anländer till olycksplatsen. Inne i bilen har föraren förlorat medvetandet, men ambulanspersonalen kan konstatera en svag men stadig puls. En kraftig blödning på höger ben är dock livshotande om den inte stoppas. Den tunga livlösa kroppen måste nu förflyttas till ambulansen för fortsatt vård. Ambulanspersonalen har bara ett par minuter på sig… Detta är dock bara en övning för ambulanssjuksköterskor. Den blödande dockan är levererad av Svenska Räddningsprodukter.

– Vi vill bidra till att övningarna blir så realistiska att det känns som att man gör det för andra gången när det blir skarpt läge, säger grundaren och vd:n Fredrik Forsberg.

Fredrik har en lång karriär bakom sig som brandman. Allt börjande 2008 med en frustration över att de 20–25 kg tunga övningsdockor av trä som var de ända fanns att tillgå på den tiden, gjorde vissa moment av brandövningar orealistiska.
– Vi började få in nyutbildade brandmän till räddningstjänsten och kunde konstatera att de inte riktigt visste hur de skulle hantera människor i nödsituationer. Att få ut en tung, livlös människa ur en brinnande byggnad är något helt annat än att lyfta ut en trädocka.

Fredrik kontaktade Tärnsjö Garveri, som än idag är underleverantör till Svenska Räddningsprodukter. Ett antal veckor senare levererades de första dockorna i läder. En kollega från en annan räddningstjänst var på besök, fick se dockorna och ville genast beställa ett par till den egna verksamheten. Lite senare anmälde polisen sitt intresse för dockorna. Snöbollen var i rullning.
– Jag hade inte en tanke på att detta skulle bli ett företag till en början, minns Fredrik. Jag ville bara lösa ett problem vi hade i verksamheten.

Idag har 80–90 % av Sveriges räddningstjänster företagets dockor. Ändå står andra kundsegment för en större andel av företagets omsättning. Övningsdockorna har utvecklats steg för steg och finns nu i 12–13 modeller. De första förhållandevis enkla dockorna har blivit alltmer realistiska. Vissa har puls i båda armarna, kan andas och har ett blodflöde med hjälp av tryckpumpar som kan kopplas in. Svenska Räddningsprodukter tillverkar också bland annat dockor för marin miljö samt sårskadesimulatorer med kroppsdelar som blöder från blodkärl som är placerade på samma ställen som hos en människa.
– Idag står militären 60–70 % av våra leveranser och en stor del av försäljningen går på export. Tack vare samarbete med en av Europas främsta experter på specialeffekter samt vårt eget silikongjuteri, kan vi tillverka mycket realistiska övningsprodukter, säger Fredrik.

Svenska Räddningsprodukter har en lång relation med inkubatorn Create. När företaget fick erbjudande att vara med i Swedish Scaleup som Create driver tillsammans med en rad andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige, tvekade inte Fredrik.

– Vi ser fram emot att få hjälp med att strukturera vår produktion så att den blir ännu mer effektiv, säger Fredrik. Dessutom kan vi behöva stöttning för vår fortsatta utlandssatsning. Vår exportförsäljning har stor potential, inte minst inom den militära sektorn.

Fredriks drivkraft är i princip densamma idag som när allt startade för 15 år sedan.

– Jag har ett grundläggande intresse för akutsjukvård som jag varit ansvarig för i 33 år. Vår verksamhet gör det enklare för människor för att rädda livet på andra. Ju bättre grejer vi gör, desto fler liv går att rädda i nästa steg. Vi har fått kontakt med många människor genom åren som vittnar om just det – att vi har hjälpt dem att rädda människoliv.