Artikel skriven av Linköpings kommun.

Nu har Reversed Mentorship börjat igen – programmet där en student från Linköpings Universitet är mentor åt en person med ledande befattning i det lokala näringslivet eller offentlig sektor. Studenten Carolina och Robin på RISE är ett av paren som deltar.

Reversed Mentorship är ett unikt program som kopplar ihop företag och studenter i Linköping. Konceptet är vad det låter som – istället för att en äldre, mer erfaren person är mentor åt en yngre talang så är det här tvärtom. Denna gång är det 37 personer i 18 par som deltar i programmet, vilket är det högsta deltagarantalet hittills. Bakom programmet står Linköping Science Park och Linköpings kommun.

– Detta är tredje gången programmet genomförs. Både studenter och företagsrepresentanter som har varit med tidigare har uppskattat utbytet, och har fått med sig många värdefulla erfarenheter och insikter, säger Patrik Habbe, projektledare på Linköping Science Park.

Carolina Claesson, som läser IT-management på masternivå och Robin Hughes, avdelningschef för industriella system på RISE, är ett av paren som deltar.

Carolina kommer från Kungsholmen i Stockholm, men valde att läsa på Linköpings universitet efter att hennes syster rekommenderade staden. Carolina berättar att det finns mycket att engagera sig i på universitetet för att träffa olika företag, men att det här programmet stack ut.

– Det verkade som ett väldigt roligt och spännande koncept. En bra möjlighet att få en mer personlig inblick i ett företag, och få se hur allt faktiskt fungerar rent praktiskt, säger hon.

Carolina är mentor till Robin Hughes. Hans avdelning på RISE jobbar bland annat med att förverkliga det som kallas “Industri 5.0” – vilket syftar till att skapa en mer hållbar, människocentrerad och motståndskraftig industri. I deras fall kan det handla om att tillgängliggöra data för en säker och trygg arbetsmiljö, samt hållbara arbets- och tillverkningsprocesser.

– Jag är väldigt nyfiken som person, och kände att Reversed Mentorship var något jag bara måste testa! Som forskningsinstitut bygger RISE på att få in ny kompetens och nya insikter från akademin. Nu var det ett tag sen jag själv pluggade, och jag ser detta som en chans att få en synk på hur en ung akademiker tänker idag, säger han.

Hoppas på utbyte kring attraktionskraft och ledarskap

Just att få in ungas perspektiv är något de båda två ser behov av.

– Det finns mycket vi unga kan bidra med. Till exempel utifrån att vi tar del av ny och relevant forskning kring hur man kan driva företag, som att gå ifrån det hierarkiska och decentralisera. Vi har många nya perspektiv som kan bidra både till samhällsutvecklingen i stort och i enskilda företag, säger Carolina.

– Jag ser speciellt fram emot att få in Carolinas kunskaper och åsikter när det gäller vår attraktionskraft – hur kan vi locka till oss studenter på ett bättre sätt? Och med tanke på Industri 5.0 och hur snabbt digitaliseringen utvecklas så är jag också nyfiken på det unga perspektivet där. Vilken värld är vi på väg in i, vad är naturligt och självklart för Carolina och andra?, frågar sig Robin.

Efter en gemensam uppstartsträff som anordnades i slutet av november, ska Carolina och Robin nu fortsätta träffas enskilt flera gånger under vårterminen. Avslutningen sker i maj/juni 2024.

– När programmet är avslutat hoppas jag ha fått en större förståelse för studenternas perspektiv på RISE, och deras framtidssyn överlag. Och såklart en god relation till Carolina!, säger Robin.

– Jag hoppas på att lära mig mer om ledarskap, och så är jag nyfiken på min egen kompetens. Hur mycket kommer jag kunna bidra med? Jag gillar den utmaningen och att möta verkligheten på ett annat sätt än hur det blir under utbildningen. Och så håller jag med Robin om det sista, det ska bli roligt att lära känna honom!, säger Carolina.

Linköpings kommun är en av initiativtagarna till mentorsprogrammet. Det är en del i ett större arbete att ta tillvara på kompetensen som studenterna på Linköpings Universitet har, och att de ska få upp ögonen för hur det är att leva, bo och arbeta här.

– Genom Reversed Mentorship får både näringslivet och offentlig sektor inspel och insikter från morgondagens medarbetare och ledare – dagens studenter. Studenterna får i sin tur en direkt kontakt med det lokala näringslivet och bygger sitt personliga nätverk, vilket vi hoppas bidrar till att ännu fler studenter väljer att stanna kvar efter sina studier. Deras kompetens behövs i en växande framtidsstad som Linköping, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun.