Ju längre Parkinsons syndrom fortskrider, desto svårare blir det att dosera medicinering som kan bromsa symtomförloppet. Stardots i Uppsala utvecklar en digital hälsoplattform som gör symptomen mätbara. Det i sin tur lägger grunden för optimal behandling sett till patientens förutsättning.
– För två och ett halvt år sedan satt jag ensam i mitt kök. Nu är vi 13 personer som planerar för en USA-lansering. Det hade inte varit möjligt utan den stöttning jag har fått från UIC, säger företagets grundare och vd, Daniel Petrini.

I grunden är Daniel kemist. När han drog i gång Stardots 2016, erbjöd bolaget en generell applikation för dataanalyser inom forskning och utveckling. Ett möte med Alexander Medvedev, professor i reglerteknik vid Uppsala universitet, innebar en riktningsförändring för företaget. Idag har man specialiserat sig på att möta konkreta utmaningar inom neurologiska sjukdomar, främst Parkinson.
– En etablerad behandling av Parkinsons sjukdom sker med hjälp av elektroder som opereras in i djuphjärnan på patienterna och ger elektrisk stimulans (DBS, Deep Brain Stimulation). Man kan säga att det är ungefär som en pacemaker för hjärnan, berättar Daniel. Alexanders vision var att optimera signalerna så att de gav mesta möjliga effekt men minsta möjliga biverkningar. En utgångspunkt är förstås att man vet patientens tillstånd. Det visade sig att jag kunde hjälpa honom.

Den vanligaste behandlingen man ger Parkinsonpatienter är levodopa. Även här är doseringen svår. Får patienten för lite, fortsätter skakningarna. För hög dos ger en överrörlighet – som gör att patienten börjar göra ofrivilliga rörelser.

Daniels och Stardots stora bidrag till behandlingen av Parkinson-patienter är objektiva metoder som kan mäta symtomen, vilket saknas idag. Man har tvingats utgå från hur patienten ”känner sig” och hur läkaren uppskattar symtomens omfattning – vilket gör behandlingen svår att optimera. För att ge tydliga mått på patienternas tillstånd har Stardots utvecklat två mätmetoder.

– En av metoderna är att mäta patientens ögonrörelser, vilka blir mer ryckiga när man drabbas av Parkinson. Vi har utvecklat en metod där patienterna får följa en rörlig prick på en bildskärm samtidigt som vi mäter ögonrörelserna med hjälp av eye-tracking, berättar Daniel.

Den andra metoden görs med hjälp av en app som Stardots har utvecklat. Patienten håller i mobilen och genomför en serie väl utformade rörelse. Graden skakningar mäts av appen.

– Det stora arbetet kopplat till båda metoderna är att vi har skapat algoritmerna som tolkar mätresultaten. Det gör att vi får ett objektivt mått på patienternas sjukdomstillstånd som går att översätta till rätt dosering av levodopa och elektrisk stimulans.

Daniel kom tidigt kontakt med UIC i Uppsala. Han menar att företaget inte hade funnits idag utan den stöttning han och Stardots fått. Inte minst var det tack vare UIC:s kontakter som en tung finansiär gick in i bolaget och säkrade det utvecklingsarbete som krävs innan Stardots kan få intäkter. Att komma med i Swedish Scaleups kändes som ett naturligt steg.

– Vi får hjälp med det vi har störst behov av, menar Daniel. Exempelvis har projektet sett till att vi har fått en professionell värdering av bolaget. Och vi får löpande hjälp med att strukturera upp vår verksamhet.

Stardots tar i första hand sikte på den amerikanska marknaden. För detta krävs först ett godkännande från amerikanska Federal Drug Association (FDA), vilket kräver en omfattande arbetsinsats. Företaget kommer även att på sikt utveckla liknande lösningar för andra neurologiska sjukdomar så som Alzheimers, demens och autism – den sistnämnda har man redan kommit i gång med.

– Jag är född och uppvuxen i Uppsala och det är kul att det finns en så livskraftig community kring life science här. Jag tror mycket på att kombinera ny digital teknik med innovationer inom hälsa. Det är något vi är bra på både Uppsala och på andra ställen i Sverige och som går att exportera. Det mesta inom sjukvården kommer ju att bli digitaliserat.