Under våren 2017 sker arbetet med att ta fram en Grön resplan för Science park Mjärdevi- en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara och effektiva pendlings- och tjänsteresor.

Grön resplan är en del i arbetet att öka områdets attraktionskraft och säkerställa fysiska expansionsmöjligheter. Det är även ett bidrag till arbetet mot kommunens fastställda mål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Under fyra veckor i januari-februari samlades 1500 svar in i en resvaneundersökning riktad till alla anställda i Mjärdevi. Genom svaren får vi kunskap om attityder och beteenden och nu pågår analys av experter från organisationen CERO, på uppdrag av Linköpings kommun och Science park Mjärdevi.

I mars sker två processledda workshops i samverkan med fastighetsägarna och företagen i området samt tjänstepersoner från kommun och Östgötatrafiken. Genom dessa workshops kommer vi gemensamt identifiera möjliga kostnads- och klimatoptimala åtgärder som leder till ett ökat hållbart resande till och från området.

Den 6 april kommer Grön resplan Mjärdevi presenteras på ett lunchseminarium och fredagen den 7 april bjuder vi in till en Grönfrukost i Creactive. Inbjudan kommer.

Efter att Grön resplan är antagen och presenterad påbörjas arbetet med att implementera föreslagna åtgärder.

Här kan du läsa mer:

Projektledare: Sandra Viktor 013-20 89 79 sandra.viktor@linkoping.se