Under Linköping Pride anordnades ett panelsamtal av Sankt Kors och East Sweden Tech Women på temat inkludering i arbetslivet. Vi fick lyssna till Tommy Eklöf och Johanna Hjalmarsson som berättade om sina egna erfarenheter av att bryta mot samhällsnormer. 

Karin Granholm som arbetar på Byrån Mot Diskriminering berättade hur de kan stötta individer som känner sig utsatta på jobbet, samt hur arbetsgivare kan arbeta strategiskt med inkludering.

Panelen diskuterade bland annat minoritetssress och hur det är att gång på gång behöva “komma ut” på en arbetsplats och oron över att inte veta hur det ska mottas av arbetsgivaren och kollegor. Frågan kring diskriminering och trakasserier ställdes också för vart går den gränsen egentligen? Vad kan man göra när hela rummet blir tyst när man berättat som sin familjesituation eller något som bryter mot normerna. Vart kan man vända sig och hur påverkar det engagemanget på arbetet. 

Vi fick ta del av mycket intressanta resonemang och inspel som modererades av bästa Linn Lichtermann.

Här är panelens tre bästa tips för ett mer inkluderande arbetsklimat:

  • Utbilda organisationen och våga utmana formaten. En vilja från arbetsgivaren måste finnas för att ta tag i arbetet! 
  • Trygga anställda levererar bättre. Bättre resultat, mer effektivitet.
  • Sjuktal och sjukskrivningar minskar om du känner att du blir accepterad på din arbetsplats. 

 

Glöm inte att gå med i East Sweden Tech Womens Linkedingrupp

Läs mer om Ebbepark och se fler event på ebbepark.se