Utlysning: Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus

Har du en innovativ idé med potential att förändra energisektorn? Nu har du chansen att få stöd för att utveckla ditt koncept till en affärsframgång!

Energimyndigheten utlyser medel för konceptutveckling av innovationer med affärsfokus.

Utlysningen Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus riktar sig till innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som kan:

  • bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, genom till exempel ökad robusthet, energieffektivisering, flexibilitet eller ökad tillgång av fossilfri energi
  • uppvisa kundnytta och affärspotential.

För att kunna få stöd behöver lösningen vid projektstarten ha uppnått en mognadsgrad, Readiness Level, från lägst RL 2 till högst RL 4.

Ansökan stänger den 10 september 2024.

Ansök nu: https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/konceptutveckling-av-innovationer-med-affarsfokus/

________________________________________________________________

Utlysning: Verifiering av innovationer med kund

Har du en innovativ lösning som behöver testas i verkliga kundmiljöer?

Energimyndigheten öppnar en ny utlysning för verifiering av innovationer med kund. Detta är en unik möjlighet för företag att testa och verifiera sina energirelaterade lösningar direkt med verkliga kunder.

Utlysningen syftar till att utveckla lösningar och förbereda för en kommersiell fas eller ett större pilot- och demonstrationsprojekt. 

Utlysningen riktar sig till innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan:

  • bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, genom till exempel energieffektivisering, flexibilitet, ökad tillgång av fossilfri energi eller ökad robusthet
  • uppvisa tydlig kundnytta och affärspotential

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling. För att kunna få stöd behöver lösningen vid projektstart ha uppnått en mognadsgrad (Readiness level) på lägst RL 4 och högst RL 7. Projekten ska genomföras med en potentiell kund.

Ansökan stänger den 10 september 2024.

Ansök nu: https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/verifiering-av-innovationer-med-kund/

________________________________________________________________

Psst! Du vet väl om att du kan få stöd från Almi för att söka utlysningarna?

Få råd kring hur du kan förbättra ditt projekt med hjälp av Almis affärsutveckling- och finansieringsrådgivning.

Erbjudandet är framför allt avsett för dig som ska söka någon av Energimyndighetens utlysningar:

  • Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus
  • Verifiering av innovationer med kund

Ta del av Almis erbjudande här