Hållbarhet vill alla förknippas med. Men hur paketerar ett företag sitt hållbarhetserbjudande, när själva essensen av den egna affären är just hållbarhet? Linköpingsbolaget Nordic Energy Audit, NEA, tar hjälp av Linköping Science Park och Swedish Scaleups. 

Att lyfta hållbara arbetssätt och resurseffektiva lösningar inom den egna verksamheten, är något de flesta företag lockas av. Dels naturligtvis för att bli så miljö- och klimatsmarta som möjligt inom sin bransch, men också för att visa omvärlden att man förstått hur viktigt området är. Hållbarhet är hett, av självklara och alldeles nödvändiga anledningar. 

En egen klimatbudget

Det finns också företag som jobbar så galet mycket med hållbarhet, att de knappt förstått det själva. Tomas Kindstedt, VD för Nordic Energy Audit, leder ett bolag vars existens bygger på ett erbjudande om ökad hållbarhet. NEA är experter på frågor som energiledning, energiomställning och resurseffektivisering. Med en kombination av personliga konsulttjänster och en skalbar, digital mjukvara som kartlägger och administrerar förbrukning, kan NEA både upprätta och upprätthålla en klimatbudget för nästan vem som helst som behöver den. 

─ Lite förenklat kan man säga att vi undersöker hur energifrågor hanteras i olika organisationer, det är egentligen själva kärnan i vår frågeställning. Vår tjänst är applicerbar på allt från små organisationer till hela nationer. Genom våra energiledningssystem hjälper vi kunden till såväl ekonomisk vinning och miljömässig nytta som till en rad mervärden i form av ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och högre prestanda på utrustning och maskiner. Vem vill inte ha sådana konkurrensfördelar, ler Tomas. 

Tomas kindstedt_nea

Tomas Kindstedt, VD på Nordic Energy Audit.

Balans och begrepp

Energiledning är en komplex verksamhet som inte alltid låter sig förklaras i enkla ordalag. Trots den till synes självklara kopplingen till hållbarhet, hade NEA själva inte riktigt formulerat sitt erbjudande så. Sedan företaget grundades 2012 har kommunikationen handlat mycket om att beskriva ganska komplicerade tjänster och försöka få kunder att förstå vilka värden NEA faktiskt kan bidra med. 

─ Verkligheten och priserna på energi har gjort att fler fattar vad vi pratar om idag, men många är ovana vid att tänka optimering, inom industrin till exempel. Produktionstakten går först och den energi som krävs tillförs. Men det måste finnas en balans, förbrukningen behöver optimeras, vi måste ställa om från fossila bränslen och inte låta någon energi gå till spillo. Det är precis sådant NEA hjälper till med, men det är inte alltid så lätt att varken förstå eller förklara helheten i begrepp som optimering och effektivisering, förklarar Tomas. 

Vi säljer ju hållbarhet

Som ett praktexempel på ett kunskapsintensivt bolag sprunget ur forskningsmiljöerna vid Linköpings universitet och fostrat i företagsinkubatorn LEAD, har NEA nyligen tagit klivet från startup till scaleup bolag. Tillsammans med coacher och utvecklare inom Swedish Scaleup har NEA fått en flygande start i att tydligare paketera sin affärsidé och sitt erbjudande. NEA vet att deras affär är skalbar och att de vill och behöver växa. En punkt i arbetet för ökad tillväxt, är uppgiften att jobba med en hållbarhetsanalys. 

─ I samarbetet med Scaleup har vi uppmärksammats på vilka värden vi faktiskt har i vår hållbarhetsportfölj, hela bolaget andas hållbarhet, det är ju liksom det enda vi jobbar med. Vi var inte medvetna om hur det kan användas i affärssammanhang. Det är toppen att få hjälp att hitta fler och bättre sätt att marknadsföra oss. Det blir lite entonigt att ständigt prata om energieffektivisering, vi säljer ju faktiskt hållbarhet. Vi har digitaliserad innovation, en idé och ett verktyg vi tror stenhårt på för framtiden. Tack vare Swedish Scaleups har vi ännu mer vind i seglen. Vi siktar på stordåd framöver och just där handlar det inte om att spara på några resurser, skrattar Tomas.

 

Klicka här för att läsa mer om Nordic Energy Audit!