Den 28 februari hölls en nätverksträff med cybersäkerhetsklustret Cyberly. Denna gången var temat Hur stärker vi vår cyberförsvarsförmåga och därmed Sveriges samlade försvarsförmåga tillsammans organisationerna Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security, SME-D.

Ronja Ahlberg pratade om SOFF:s arbete och organisation, som samlar 200 medlemsföretag kring frågor om säkerhets- och försvarsfrågor. 

  • 50 procent av våra medlemmar är en del av cyberförsvarsgruppen och detta är en av SOFF:s största medlemsgrupper, berättar Ronja.

SOFF har flera prioriterade fokusområden just nu bland annat frågor kring NATO-medlemskapet, de driver och Cyberchallenge som är en tävling kring cyberfrågor där medlemsföretagen får testa sin kapacitet vid ett potentiellt angrepp.

Ronja bjöd in flera av medlemsföretagen för att prata kring deras upplevelser från SOFF. 

Därefter talade Jaime Rico från SME-D, vilket är en branschorganisation som företräder små och medelstora företag. Organisationens huvudsyfte är attstärka medlemmarnas konkurrenskraft. De har i dagsläget ett 50-tal medlemmar, 

  • Vi arbetar med innovationsprogram för att öka kunskapen hos SME:r. Vi vill göra olika typer av test- och demomiljöer med tillgängligt.

SME-D bedriver också flera samarbeten med science parks och Stöldskyddsföreningen.

  • Vi behöver fler startups inom cyber och även flera etablerade bolag inom cyberområdet, avslutar Jaime.