I helgen genomfördes Global Impact Jam. Fokus den här gången låg på att bekämpa våld i nära relationer. Med hjälp av av nya tankesätt och tekniska lösningar, såsom IoT, sensorer, big data, visualisering och AI. Polisen och Länsstyrelsen i Östergötland var behovsägare. Under två dygn arbetade de tjugo deltagarna med att ta fram nya lösningar i en öppen innovationsprocess.

Globla impact Jam deltagare

Deltagare på Global Impact Jam

Global Impact Jam är ett sätt för Science Park Mjärdevi att ta sig an den stora komplexa utmaningar som världen står inför. Sverige och Europa har en viktig roll i att bidra till att finna nya vägar framåt. Det är en öppen innovationsprocess som bygger på samskapande. Genom att anta utmaningar som kopplar till FNs 17 Globala Hållbarbetsmål, är målet att med gemensamma krafter kunna utveckla lösningar som bidrar till ett bättre samhälle för alla. Under fredagen och lördagen, totalt 24 timmar, sammanstrålade 20 individer för att ta fram nya lösningar som kombinerar vår vision om ett bättre samhälle och hur ny teknik kan stötta den visionen.

Globla impact Jam deltagare

Presentation av några av koncepten.

– Det var en oerhört reflekterad grupp med olika kompetenser och bra spridning som deltog, säger Sandra Viktor, projektledare för Global Impact Jam. Det ligger en dynamik i att blanda grupper och få in nya och olika infallsvinklar på befintliga problem. Ofta är det i gränssnitten, skärningspunkterna, som magi uppstår. Vi måste vara öppna och lyhörda för nya lösningar. Alla har varit väldigt positiva och lösningsorienterade, och arbetet har flutit på väldigt bra.

Hon får medhåll av Katarina Marmolin, senior affärsrådgivare och ansvarig för Business Advisory Cybercom Linköping, som ansvarat för att leda innovationsprocessen.

Global Impact Jam genomfördes på Agora i Skäggetorp, Linköping

– Jag slås av vilken innovationskraft det finns i samskapandet, och hur den kommer till sin rätt när man samlar olika kompetens i rummet. Det går att lösa samhällsutmaningar på två dagar, eller i alla fall komma en bit på vägen. I min vardag arbetar jag tillsammans med företag och organisationer som vill utveckla sin affär och verksamhet. Då är det ofta interna konstellationer av människor som samlas i innovationsprocesser. Vilket kan leda till att den möjliga innovationspotentialen begränsas. Under Globla Impact Jam kommer alla deltagare från olika branscher och yrkesroller – och i detta finns en speciell kraft. Dessutom kommer en stark ”jag vill bidra”-dimension in på ett helt annat sätt.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem med ett stort mörkertal. Av de som upplever sig blivit hotade eller blivit utsatta är det endast 3% som gör en anmälan. För polisen är det svårt att komma i kontakt med de drabbade kvinnorna, och därför sökte man efter nya lösningar för att öka kontakten med de utsatta på hemmaplan. Länsstyrelsen valde att fokusera sin utmaning mer mot arbetsgivare och hur det går att stötta dem bättre för att öka kunskapen, hitta utsatta samt stötta dem i deras situation.

Mikael Norbäck som till vardags arbetar på Axis var en av deltagarna på Global Impact Jam.

– Som UX-designer på Axis arbetar jag bland annat med att koppla våra produkter till FNs 17 hållbara utvecklingsmål. När årets Global Impact Jam utgick från mål 5, Gender Equality, anmälde vi oss direkt. Vi ville bidra med vår kompetens i den viktiga frågan om hur man kan förebygga/förhindra våld i nära relationer. Det blev ett intensivt jam med ämnesexperter från polis, kvinnojour, länsstyrelse, stadsmissionen, studenter, it-företag mm. Resultatet presenterades i prototyper och handlingsplaner som polisen och länsstyrelsen kan ta med sig i sitt fortsatta arbete att förhindra våld i nära relationer.

Lösningarna som presenterades på lördagseftermiddagen innehöll ett par olika digitala tjänster, bl.a. för att ge samlad grundläggande information och fakta samt som verktyg till utsatta personer att dokumentera i när de blir utsatta för våld. En grupp utvecklade en idé om ett larmsmycke. Ytterligare en lösning handlade om att väva in ett antal frågor i befintliga medarbetarundersökningar liksom snabba verktyg för att underlätta för arbetsgivare och kollegor att identifiera, stötta och förebygga våld i hemmet.

GLOBAL IMPACT JAM

  • Är en öppen innovationsprocess som tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen
  • Konceptet är utvecklat av Science Park Mjärdevi tillsammans med flera andra aktörer
  • Under en begränsad tid arbetar 20 personer med att ta fram nya lösningar på behov som formuleras av en eller flera behovsägare.
  • Genom multidisciplinärt samarbete och en tydligt definierad process korskopplas idéer som medför nya lösningar utanför de traditionella ramarna.