Nu kan alla bilister klimatkompensera för sina bilresor, frivilligt. Ett sätt att bidra även när vardagen innehåller många ”måsteresor” med bil. Konceptet lanserar på ett event med nätverket Sustainable Science Park under eftermiddagen 14 mars.  

I februari antog Mjärdevis styrelse “Riktlinjer för hållbarhet”. I den har vi bland annat beslutat att aktivt medverka till att försöka bekämpa en av vår tids största utmaningar: klimatförändringarna – ett av de globala hållbarhetsmålen (nr.13). Den största anledningen till klimatförändringarna är den stora mängd av växthusgaser som släpps ut i luften varje dag. Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.

Allt fler cyklar i Linköping! Bilkörningen har minskat med sju procent och cyklingen har stigit med sex procent mellan 2014 och 2018. För att uppmärksamma detta och få fler att resa lite mer hållbart lanserar vi nu ett green-nudge koncept i samverkan med Nudgely, LinPark och Go Climate neutral. Syftet är att uppmärksamma den positiva cykeltrenden gentemot de som fortfarande kör bil och få dessa att reflektera kring sina pendlingsvanor och om inte ändra beteende så kunna klimatkompensera (en del av) sina koldioxidutsläpp.

Do best eller do good, det är frågan

-Vi människor vill göra som andra gör, speciellt som andra i vår omgivning. Genom att berätta att allt fler i Mjärdevi cyklar ökar chansen att de som i dagsläget åker bil förändrar sitt beteende och börjar cykla, säger Sandra Viktor hållbarhets navigatör på Science Park Mjärdevi. Om man av olika skäl inte kan eller vill cykla eller åka kollektivt så kan man nu göra gott nog och klimatkompensera för en del av sina utsläpp och bidra till grön omställning och innovationer fortsätter hon.

Målet är att få minst 1000 personer att klimatkompensera för sina bilresor genom att erbjuda tre olika årsabonnemang. Pengarna går direkt via LinPark till GoClimateNeutral som i sin tur investerar pengarna i FN-certifierade klimatprojekt (CDM) som har certifieringen Gold Standard.

-När jag kom till Mjärdevi för snart fem år sedan, så var känslan att gratis parkeringsplatser var ett av våra bästa säljargument. I dag är känslan en helt annan. Vi är en community som vill ta ansvar för vårt framtida samhälle och förändra våra beteenden så de blir mer hållbara. Jag kommer vara den första att teckna mig för att klimatkompensera mina bilresor. Jag hoppas att vi är många som gör det valet!”, säger Lena Miranda CEO Science Park Mjärdevi

Sedan 2017 har Science Parken i samverkan med Linköpings kommun, fastighetsägare och arbetsgivare arbetat med en Grön resplan för området. Gemensamt och i samverkan med nätverket Sustainable Science Park verkar vi för en mängd olika förbättringsåtgärder som ska få fler att se fördelar att resa mer hållbart i tjänsten och till och från jobbet.