Från en årsöversikt till timvis uppföljning och full koll på energiförbrukning. På bara ett år har Tielmans med stöd av Ivana Alilovic, projektledare på ELsmarta Östergötland, kunnat fånga flera energitjuvar.

Med stigande elpriser och utmanande klimatmål har svensk industri tvingats till en större medvetenhet i energi- och effektfrågor. Runtom i landet finns flera insatser för att stötta den gröna omställningen och företagens deltagande kan bli riktigt lönsamt. Det är något som Erik Feltborn, produktionschef på Tielmans, vittnar om.

– Detta samarbete har varit toppen för oss, konstaterar en nöjd Erik. Vår insats i form av tid har varit ganska liten men utväxlingen har varit hög. Vi har lärt oss mycket av de olika aktörerna och tar med oss de fynden vidare.

Erik FeltbornProduktionschef - Tielman Sweden AB

Erik Feltborn Produktionschef – Tielman Sweden AB

Samverkansprojektet ELsmarta Östergötland verkar för att stärka kunskapen och förmågan hos regionens små och medelstora företag i frågor kring energieffektivitet, effektoptimering, elektrifiering och digitalisering. Som ett av flera initiativ inom projektet, inledde Ivana under hösten 2022 samarbetet med Tielmans. I det inledande projektarbetet höll Ivana ett flertal intervjuer med bolag i regionen.

– I intervjuerna insåg jag snabbt att många företag betalade sin faktura utan att reflektera över sin förbrukning. Under hösten blev förbrukningen snabbt ett affärskritiskt område med de ökande elpriserna.

Hon insåg snart att många kämpade med att hitta lämpliga lösningar för den egna energiförbrukningen, där tiden det skulle ta att finna och implementera dessa också var en avgörande faktor.

– Linköping Science Parks uppdrag i projektet var att matcha innovativa och digitala lösningar med östgötska energikrävande bolag till den snabbare gröna omställning som nu verkligen efterfrågats. Tillsammans kan vi hitta bra lösningar; De känner till sin verksamhet och jag kan föreslå lämpliga vägar framåt. I Tielmans fall började vi med kungskapshöjande insatser, medvetenhet, hygienfaktorer och till sist en privat pitch/matchning mellan Tielman och Dazoq.

Efter ett initialt möte mellan Ivana och Erik kunde de sätta upp planen för de kommande aktiviteterna. Tielmans påbörjade kort därpå ett arbete med Energikontoret och i projektet Omställningslyftet. De inledde med en analys under hösten, som innefattade bland annat en inspektion. Det utmynnade i en rapport där förbrukningen var tydligt kategoriserad över tid, enkel att förstå och använda som underlag för Erik och hans kollegor.

– Det underlättade för oss att kunna se när och var vi förbrukade. Vi kunde snabbt konstatera att vi hade en hög förbrukning under perioder när våra egna maskiner skall vara avstängda. Det var en viktig post för oss att få koll på, denna typ av dold förbrukning. Det hade vi varit helt ovetande om, om vi inte gjort detta arbete.

Rapporten visade att trots att maskinerna var avstängda, var förbrukningen mycket högre än förväntat. Tack vare mätningen kunde en dialog inledas med fastighetsbolaget som nu gör en grundlig utredning av vad som ligger bakom den dolda förbrukningen.

Även Linköpings Universitet har bidragit till insyn hos Tielmans tillverkning. Med mätning per maskintyp blir det lätt att beräkna produktkostnader. På detta sätt kan tillverkningen ställas in till tider då energipriset är lägre, något som är av stor vikt om priserna fortsätter följa dagens hastigt skiftande förutsättningar. Erik ser att det arbete som gjorts kommer vara en viktig faktor i verksamhetens planering framåt.

– Vi har fått en förnyad förståelse för vår verksamhet som helhet. Underlaget har vi redan börjat använda i ledningsgruppen och kommer absolut ha med oss under lång tid framöver.

Det senaste steget i en individuell slussning är en matchning mellan Tielmans och LEAD-bolaget Dazoq. Med Dazoqs molnbaserade övervakningsstem är det enkelt att följa exakt förbrukning och snabbt komma till bukt med eventuell onödig förbrukning. Företaget har demonstrerat sina lösningar och inspirerat Tielmans till ytterliga möjliga steg i omställningen, ett möte mellan två lokala aktörer som tillsammans kan accelerera omställningen.

– Vi uppskattar verkligen Ivanas stöd i denna matchning och tittar självklart på den här produkten samt vilka behov Tielmans har för en säker och grön produktion i framtiden.