Ulrika Johansson, projektledare och samordnare för Linköping Science Parks hållbarhetsfrågor, är spindeln i nätet mellan den akademiska världen och näringslivet.

Genom att bjuda in till nya möten mellan kompetenser, banas vägen mot den innovation som får nya affärsmöjligheter att spira i regionen.

– För mig handlar hållbarhet om att arbeta tillsammans för att världen ska bli bättre, sammanföra flera olika kompetenser för att bryta stuprör, se helheten och arbeta långsiktigt.

Ulrika deltar i omställningsgruppen för Klimatneutrala Linköping och är involverad i flera kluster, bland annat som klusterledare för IoT World. Hon är dessutom engagerad i ett flertal initiativ för hållbar utveckling. Hennes breda engagemang är en fördel och förutsättning för att driva på hållbarhetsfrågorna.

– Genom att närvara i flera sammanhang kan jag möta företag, kluster eller initiativ i de frågor som är aktuella för dem. Det är oerhört viktigt att vi på Science Park stöttar utifrån de behov som finns, inte de projekt som vi har eller vill driva.

Linköping Science Park fungerar som en oberoende aktör och en arena för samverkan och möten mellan kompetenser som annars inte hade skett. Ulrikas roll är att starta upp gruppdiskussioner med inspiration från omvärlden, och hon trycker på vikten av reflektion och att våga stanna kvar i frågeställningen.

– Många av de vi möter är väldigt lösningsinriktade – en fantastisk egenskap – men att våga stanna kvar i idéfasen kan skapa högre kvalitet på längre sikt. Vanan att reflektera är något du kan träna, och jag använder aktivt olika metoder för att utveckla deltagarnas förmåga.

En av metoderna för samskapande hållbarhetsarbete som Ulrika själv prövat på och inspireras av är The Climate Change Megagame, ett storskaligt spel utvecklat vid Linköpings universitet. Med funktioner från brädspel, rollspel och konfliktspel tilldelas varje deltagare en roll och en uppgift i ett framtida scenario kring en systemomställning.

– Första gången jag spelade var jag en rik villa­ägare på landsbygden, med dennes intressen och aktuella frågor. Andra gången var jag del av kommun­ledningen. Spelet är ett bra verktyg för att hantera komplexitet, men inspirerar också till att faktiskt realisera omställningen!

Linköping Science Park fortsätter att både inspirera och utmana omgivningen. I sin nätverkande roll mellan forskning och näringsliv möter Ulrika en enorm energi och framåtanda.

– Jag ser verkligen fram mot 2023 och vidare samarbeten för att driva på hållbarhetsfrågor och den gröna omställningen. I Linköping finns både engagemang, driv och initiativ – alltid med ”tech with a purpose” som ledord!