Länsstyrelsens insynsråd besökte nyligen Linköping Science Park. Hos företagsinkubatorn LEAD, får de på nära håll uppleva en verksamhet som transformerar framgångsrika idéer från dröm till verklighet. I snart 40 år har Linköping Science Park byggt upp och vidareutvecklat en innovationsmiljö som gör det möjligt.

Insynsrådet har representanter från forskning, näringsliv, försvar och civilsamhälle med god förankring till regionen. Tillsammans agerar de för Länsstyrelsen, likt en styrelse för ett bolag. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att landshövdingen som är verksamhetschef svarar direkt inför regeringen. Insynsrådet utgör en bred samlad kompetens och gedigen erfarenhet i samhällsbärande frågor. En av rådets representanter är Lena Miranda, VD, Linköping Science Park, och värd för rådets besök i Linköping Science Park.

– Jag uppskattar möjligheten att få vara med och bidra i utvecklingen av länet med den kunskap och insikt jag har om främst digitalisering, innovation och entreprenörskap, inleder Lena Miranda. I detta sammanhang får jag möjlighet att vidga mina perspektiv. I rådet diskuterar vi allt från totalförsvar, hedersrelaterat våld, miljölagstiftning och djur och naturvård. Därtill så bidrar rådets ledamöter med oerhört insiktsfulla inspel och spänstiga diskussioner.

Gruppen besöker företagsinkubatorn LEAD, som ägs och drivs av Linköpings universitet, med lokaler belägna i centrum av Mjärdevi, där Science Park började sin verksamhet redan 1984. Vd Catharina Sandberg ger en inledande presentation till LEADs verksamhet innan hon lämnar över till två av inkubatorsbolagen; Arboair och Dazoq. Eva Vollmer, Arboair, beskriver hur företaget bekämpar granbarkborrar genom en AI-driven bildanalystjänst och Johanna Kästel, Dazoq, hur bolaget hjälper industrin optimera energianvändning och minska koldioxidutsläpp. Presentationerna leder genast till en intensiv frågestund och intresset är stort för de båda företagen som ligger i absolut framkant inom respektive område. Bolagens resultat pekar uppåt och hos båda uttrycks även planer på expansion till den internationella marknaden. Med så goda exempel står det klart att inkubatorverksamheten har lyckats i att föra fram regionens innovationsdrivna företag.

– Det var fantastiskt att få ta del av den innovationskraft som finns i Linköping genom Linköping Science Park och verksamheten i Mjärdevi. Det känns roligt att dagens program återspeglar några av de områden Länsstyrelsen verkar inom; naturvård, energieffektivisering och försvar. Detta ger oss alla en större insikt och förståelse för den viktiga pusselbit som rådet diskuterar med länsstyrelsen. Att komma hit och på nära håll ta del av alla otroliga möjligheter som finns, stärker oss som grupp, säger Stefan Sandborg, Generalmajor och chef Försvarsstabens Stödenhet under en energisk promenad mellan LEADs kontor och Sectras huvudkontor i en närliggande byggnad.

Länsstyrelsens komplexa och breda uppdrag innefattar bland annat jämställdhet, social utveckling, näringsliv och miljö.

– Vår region är generellt väldigt duktig på att samverka kring de här frågorna, säger Karin Axelsson, Prorektor vid Linköpings universitet. Men vi kan alltid bli bättre och där är länsstyrelsens arbete tydligt på flera punkter; Den här typen av miljöer behövs!

Kompetensförsörjning är en för samtiden brännhet fråga. Det väcker funderingar och frågor till representanterna från Arboair och Dazoq, som båda är inflyttade till regionen. Båda är rörande överens om att innovationsmiljön kring universitetet och Linköping Science park, där LEAD är en viktig del, var avgörande för valet att starta och etablera verksamhet i regionen.

– Insynsrådet har en viktig roll att bistå i skapandet av denna typ av mötesarenor, konstaterar Karin. Vi behöver mötas över verksamhetsgränserna för att skapa nätverk, utveckla idéer och tillsammans göra verklighet av drömmar.

Mjärdevi är mittpunkten där kompetens inom en mängd olika områden sammanstrålar. Tillsammans med universitetet finns dessutom ett flertal internationella utvecklingsbolag inom armlängds avstånd. Rådets sista besök går till byggnaden som huserar huvudkontoret för Sectra AB. Sprungna ur forskningen vid Linköpings universitetet har Sectra utvecklats till ett av parkens ledande innovationsbolag som i mer än 40 år försett en global marknad med produkter och tjänster inom medicinsk teknik och krypterade kommunikationslösningar.

– Insynsrådet består av människor med en bred variation av samhällsbärande kompetenser. På samma sätt är det viktigt att vi vårdar dessa typer av miljöer och ser till att vi kan arbeta tillsammans mellan våra respektive verksamhetsområden; Akademi, näringsliv, försvar, jordbruk och så vidare, konstaterar Stefan.

Ett uttömmande möte till brädden fyllt av nyfikna frågor, viktiga tankar och delade insikter går mot sitt slut.

– Jag är stolt över att kunna visa upp denna miljö för medlemmar i rådet, sammanfattar Lena Miranda. Jag tror att alla har tagit med sig någonting nytt från dagen. Själv blir jag påfylld med både energi och nya insikter varje gång insynsrådet möts.

Insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland

 • Carl Fredrik Graf
  Landshövding och ordförande i rådet
 • Ann Holmlid
  Länsråd
 • Torsten Angervåg
  Chefsåklagare, Åklagarkammaren i Norrköping
 • Peter Borring
  Egenföretagare inom lantbruk
 • Karin Axelsson
  Prorektor vid Linköpings universitet
 • Sanna Detlefsen
  Direktor, Linköpings Stadsmission
  Lena Miranda
  VD Linköpings Science Park
 • Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot (S), valkrets Östergötland
 • Stefan Sandborg
  Generalmajor och chef Försvarsstabens Stödenhet
 • Fackliga representanter från ST respektive SACO