I fredags hade Cyberly nätverksmöte och klusterledare Joanna Sjölander berättade om arbetet med Cyberlys vision och strategi, om medlemsansökan som snart kommer finns på vår webb samt om höstens kommande träffar.

Sedan kom Staffan Eriksson och Per Hjertén från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och berättade om dels lite kort om IVA, men framför allt om arbetet med projektet “Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” med fokus på cyberhot och den cybersäkerhet som krävs för att möta dem.

Projektet utmynnade i en rapport i oktober 2022, som sammanfattar arbetet och projektets förslag för att öka Sveriges cybersäkerhet och därmed vår konkurrenskraft. Presentationen avslutades med en workshop med utgångspunkt i några av förslagen från projektet:
“Stärk den operativa förmågan inom organisationer” samt “mobilisera resurser”.

Power point-presentationen finns att se här.

Nästa möte med Cyberly äger rum den 14 juni.