Erbjudandet:

Genom Linköping Science Parks uppdrag från Energimyndigheten erbjuder vi erfarna investerarcoacher till energirelevanta små- och medelstora bolag i Östergötland vars produkter/tjänster bidrar till en hållbar energiomställning. Energirelevanta bolag innebär bolag som är med och bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem, genom exempelvis energieffektivisering, flexibilitet eller ökad tillgång av fossilfri energi.


Vad du får:

Aktiviteten syftar till att energirelevanta bolag genom matchning med en utvald investerarcoach ökar kunskapen om relevanta finansieringsvägar och får stöd i att jobba med sin finansieringsstrategi. Investerarcoachen kommer att stötta er som bolag med att arbeta fram en plan på relevanta finansieringsmöjligheter. 

Det kan handla om att både undersöka finansieringsmöjligheter via Energimyndigheten eller andra mjuka medel samt om att undersöka möjligheter genom exempelvis Venture Capital, affärsänglar och banker. 

Aktiviteten inleds med en uppstartande workshop tillsammans med några andra utvalda bolag där ni genom ledning av en erfaren investerarcoach får hjälp med att lägga kartan över möjliga finansiella vägar att gå. Utöver denna inledande del erbjuds individuell coachning där ni tillsammans med er investerarcoach guidas i att utveckla just er finansiella plan. 

Stödet omfattar cirka 20 timmar per bolag. Planen är att erbjuda stödet under hösten 2024. 


Intresseanmälan:

För att anmäla intresse, fyll i formuläret och svara på de korta frågorna så återkommer vi med besked. Begränsat antal platser, så anmäl intresse så snart som möjligt.

 


Energimyndigheten logga, finansierar IoT World, Linköping Science Park